Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

"We burned down the gambling house....."

Huuummmmmmmrffffffffffff

"...it died with an awful sound
...when it all was over
we had to find another place
but swiss time was running out
we knew that we could lose the race"
Ώσπου να σταματήσουμεν το κουμάριν ως κράτος, stay cool and keep rocking!

3 σχόλια: