Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

"Πράσινη" Ενέργεια


Κατ' αρχήν υπάρχει ένα θέμαν με το "πράσινη". Αφού υπονοείται η "καθαρότητα" με το συγκεκριμένο χρώμαν, γιατί οϊ "λευκή" ενέργεια; Ή άμα είσαι ανορθωσιάτης (παρά τες πρόσφατες ζινισιές) γιατί οϊ "γαλάζια"; Εν έναν θέμαν. Προφανώς οι αθρώποι που το εσκεφτήκαν είχαν κατά νουν τα δέντρα, τα οποία συνδέουν με τη φύσην, τον καθαρόν αέραν κλπ. Άλλοι πάλε μπορεί να το συνδέουν με την ομονοιάκκαν τζιαι να φιτιλιάζουνται. Τέλος πάντων.
Παρά το ότι ακούεται πολλά εσχάτως, σαν όρος τζιαι ζήτημαν επροέκυψεν σχετικά πρόσφατα, ήτοι στο τελευταίον τρίτον του 20ου αιώνα. Εν χαρακτηριστικόν ότι στες αρχές του συγκεκριμένου αιώνα οι μεγαλουπόλεις στες αναπτυγμένες χώρες με τες τσιμινιέρες που εξερνούσαν μαύρον καπνόν  (λόγω καύσης του λιθάνθρακα κυρίως) ήταν μια εικόνα επιθυμητή που εξέπεμπεν οικονομικήν ανάπτυξην τζιαι πρόοδον. Ώσπου αρκέψαμεν να παίρνουμεν είδησην τες συνέπειες, στον αέραν, το νερόν τζιαι το έδαφος. Τζιαι στα κορμιά μας.
Επειδή δεν έχω διάθεσην να μακρυγορήσω, θα παραθέσω κατευθείαν τες ενστάσεις μου σε θκιό κορυφαία σημεία του όλου ζητήματος που ονομάζεται "πράσινη" ενέργεια. Κατ'αρχήν η πρωταρχική έγνοια του ανθρωπίνου είδους σε παιδαγωγικόν επίπεδον θα έπρεπεν να προσαρμοστεί καταλλήλως τζιαι να σταματήσει να προάγει τη λεγόμενην "ανάπτυξην". Ειδικά λόγω τζιαι του υφιστάμενου, παγκόσμιου πλέον "συστήματος" που έσιει επικρατήσει τους τελευταίους αιώνες τζιαι ονομάζεται καπιταλισμός, φαίνεται ότι έχουμεν πάθει ως είδος παράκρουσην με την ανάγκην για συνεχήν "ανάπτυξην". Αποτέλεσμαν είναι ο υπερπληθυσμός, η αυξανόμενη μόλυνση τζιαι η εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Όπως είπεν περίπου ο Ντώκινς κάποια στιμήν, αν οι αθρώποι συνεχίσουν να γεννοβολούν με τους σημερινούς ρυθμούς, σε 100-200 χρόνια για να μας χωρεί η ξηρά θα πρέπει να στεκούμαστεν όρθιοι δίπλα δίπλα όπως στες συναυλίες των Metallica. Φυσικά, οι λεπτές ισορροπίες του πλανήτη αποκλείεται να επιτρέψουν κάτι τέθκοιον, οπότε θα προηγηθούν πιθανότατα άλλα φαινόμενα, "φυσικά" (λοιμός, λιμός) ή τεχνητά (πόλεμος/ σφαγή/ γενοκτονία). Πραγματικά, αν τζιαι θα έπρεπεν, η ιστορία ως σήμερα τίποτε εν μας διδάσκει τζιαι κάμνουμεν συνέχεια τες ίδιες ματσουτζιές. Ώσπου να ξιλιφτούμεν να ησυχάσουμεν τζιαι μεις τζιαι κυρίως η γη που λλόου μας.
Ας πούμεν ότι τα καταφέρουμεν να φρενάρουμεν την "ανάπτυξην" τζιαι πάμεν να "καθαρίσουμεν" την ενέργειαν που χρειαζούμαστεν για τη διαβίωσην μας. Η "πράσινη" ενέργεια ουσιαστικά πλασάρεται με διπλήν έννοιαν: 1) στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική) 2) μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 
Πρέπει δαμέ να τονίσουμεν ότι επί της ουσίας, καμμιά μορφή ενέργειας εν είναι τελείως "πράσινη", αν με τούτον εννούμεν "μηδέν περιβαλλοντικές επιπτώσεις". Διότι ας πούμεν τα φωτοβολταϊκά μπορεί να μεν εκπέμπουν διοξείδιον του άνθρακα κατά τη λειτουργίαν τους αλλά ο κύκλος ζωής τους (η συνολική πορεία που την στιγμήν της σύλληψης της τεχνολογίας ως την ανακύκλωσην των υλικών τους) σίουρα κάποια δυσμενή στοιχεία έσιει τα (π.χ. η εξόρυξη υλικών, η μεταφορά στους χώρους παραγωγής, η συντήρηση, η ανάγκη για σπάνια υλικά/ μέταλλα στα ηλεκτρονικά τους κλπ.). Οπότε ο όρος "πράσινη" ουσιαστικά παίρνει την έννοιαν σύγκρισης με άλλες επιλογές πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον. Η όλη φιλοσοφία δηλαδή στρέφεται στο ότι οι λεγόμενες ανανεώσιμες μορφές παραγωγής ενέργειας ΔΕΝ εξαντλούν κάποιον φυσικόν πόρον, σε αντίθεσην με τες συμβατικές (κυρίως την αξιοποίησην της χημικής ενέργειας υλικών, ορυκτών τζιαι υδρογονανθράκων) οι οποίες είναι πεπερασμένες τζιαι εξαντλούνται διότι κρούζουμεν με σαφώς μεγαλλίττερον ρυθμόν από ότι μπορεί η φύση να αναπληρώσει. Δαμέ να πούμεν ότι τζιαι τούτον εν αυταπάτη διότι όπως ξέρουμεν πλέον, ο ήλιος μας "τρώεται" καθημερινά δια της πυρηνικής συντήξεως, με αποτέλεσμαν σε λλία εκατομμύρια χρονάκια να "σβήσει". Αρκετός τζιαιρός για σκέψην πως θα το χειριστούμεν, όσοι εν ακόμα δαμέ κατάϋρα ως τότε.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα συνειδητοποίηση είναι ότι ούλλες οι μορφές ενέργειας στη γη ουσιαστικά προέρχουνται που τον ήλιον. Η γη εδημιουργήθηκεν που έναν σύνολον υλικών τα οποία εξεφύγαν που τζιείνα που εγίναν τελικά ο ήλιος. Στην συνέχειαν τζιαι κατά τα 4 δις που επεράσαν που την δημιουργίαν της, η τροχιά της, σε συνδυασμόν τζιαι με την δημιουργίαν της σελήνης (κάποιαν στιγμήν είσιειν σύγκρουσην με άλλον ουράνιον σώμαν, η γη εμεγάλωσεν τζιαι τα περισσεύματα εγίναν η σελήνη), είσιεν ως αποτέλεσμαν ο κύκλος της ενέργειας στη γη εν άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένος με τον ήλιον. Έτσι έσιεις τες διάφορες ακτινοβολίες που εν άμεσες, αλλά τζιαι η αιολική, τζιαι η γεωθερμική, ακόμα τζιαι η υδροηλεκτρική εν μορφές ενέργειας που έχουν να κάμουν με την τροχιάν της γης τζιαι την έμμεσην επίδρασην της ακτινοβολίας (π.χ. οι αέρηδες εν προϊόν της διαφοράς θερμοκρασίας/ πίεσης που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμόν με την ατμόσφαιραν). Τα δε καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριον κλπ.) μεν ξεχνούμεν ότι εν βιομάζα (ζώα, φυτά) η οποία επιστρωματώθηκεν τζιαι εσυμπιέστηκεν σε ειδικές συνθήκες λόγω της μετακίνησης των ηπείρων, άρα αφού τα φυτά εν προϊόν ανόργανων υλικών τζιαι φωτοσύνθεσης τζιαι τα ζώα ζουν που τα φυτά, ακόμα τζιαι δαμέ βλέπουμεν ότι τα πάντα πηγάζουν που την επίδρασην του ήλιου.
Η δεύτερη μου ένσταση είναι να βαφτίζουμεν "πράσινην ανάπτυξην" την εξοικονόμησην ενέργειας, την ανακύκλωσην τζιαι τη μείωσην των ρύπων. Θεωρώ την κλασσικήν καπιταλιστικήν υποκρισίαν. Συνεχίζουμεν ας πούμεν να παράγουμεν ρυπογόνα (που πολλές απόψεις) Ι.Χ. αλλά "εν εντάξει φίλε μου, κρούζουν τζιαι εκπέμπουν λλιόττερον CO2, τζιαι εν που ανακυκλωμένον αλουμίνιον". Ή αντί να γεμώσουμεν τους δρόμους ποδήλατα σύρνουμεν εκατομμύρια σε αυτοκινητοδρόμους για να "λλιάνει η κίνηση". Ή βαφτίζουμεν το φυσικόν αέριον "πράσινον" επειδή τυγχάννει να μολύνει λλιόττερον που το πετρέλαιον τζιαι τον άνθρακαν.  Η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση τζιαι οι πολιτικές μείωσης των ρύπων είναι βήματα προς τη σωστήν κατεύθυνση αλλά παραμένουν πάντα ημίμετρα (άρα δεν συνιστούν πραγματικά καθαρές λύσεις). Όπως επροανέφερα, πιο σημαντικά τζιαι αποτελεσματικά μέτρα εν η χαλιναγώγηση της "ανάπτυξης" τζιαι η υιοθέτηση (άρα η προώθηση της έρευνας τζιαι η τελειοποίηση) των πραγματικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες εν πολλά συγκεκριμένες. Όπως τζιαι η προώθηση της πραγματικά "πράσινης" συμπεριφοράς (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα, ποδήλατο κλπ.).
Φυσικά όπως λαλεί ο φίλος μου ο OSR, τι να το κάμεις να "πρασινίσεις" την ενέργειαν αν το κίνητρο σου (ως μέρος του καπιταλιστικού συστήματος) εν το κέρδος; Οξά νομίζετε εν τυχαίον ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων εν παρούσες έσιει πολλές δεκαετίες αλλά οι διάφοροι "κολοσσοί"/ μονοπώλια φροντίζουν πάντα να τες εκτοπίζουν "λόγω κόστους" (αλήθκεια, ποιος ελέγχει τι "κοστίζει παραπάνω" καπιτάλες μου;). Σε έναν φαύλον κύκλον του "προτιμώ να καταστραφώ παρά να χάσω το κέρδος μου". Go figure.

Ώσπου η πραγματική "πράσινη" ανάπτυξη να μεν είναι θέμαν κόστους/ κέρδους αλλά συνολικού ωφέλους για τον πλανήτην, τζιαι κατά προέκτασην τον επικεφαλής της τροφικής αλυσίδας homo sapiens, stay cool and keep rocking! 

6 σχόλια:

 1. Σκέψου το εξής:

  "Ίντα ωραία εν η ανακύκλωση", λαλούμεν ούλλοι...

  ΌΜΩΣ...

  Μαθαίνουμε συμπεριφορά όπου καταναλώνουμε υλικά που δεν ξέρουμε/μπορούμε εμείς να ανακυκλώσουμε.

  Έχω παρέες οι οποίοι από παλιοσίδερα και ξύλο κάμουν σου μαχαίρια και τραπέζια.

  Τι να κάμεςις όμως -σαν μέσος όρος ανθρώπου -το ττενεκκούδι ή το πλαστικό;

  Οπόταν... η ευκολία είναι να συμεχίζουμε να καταναλώνουμε τα -ουσιαστικά -ασύμφορα που εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα μεταποιήσουμε μετά.

  Επιπλέον... οι ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης εν με δάνεια που ξεκινούν.
  Καταλαβαίνεις ποιους συμφέρει τούτο, ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και ξέρω πως υπάρχουν εξαιρέσεις... που κάμνουν κάτι με ττενεκκούθκια, πλαστικά αλλά... οι μάζες παραμένουμε εγκλωβισμένες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεννικά φίλε τζιαι στο θέμαν της ενέργειας, τζιαι στο θέμαν της αξιοποίησης των φυσικών πόρων θωρούμεν το δέντρον αντί το δάσος. Αλλά το πρόβλημαν είναι, αν δεν είναι το κέρδος (οποιασδήποτε μορφής) το κίνητρον, ποιον θα είναι; Ποια παιδεία εννά κάμει by pass την εγωιστικήν μας προδιάθεσην, ώστε το κοινόν καλόν να έσιει προτεραιότηταν.

   Διαγραφή
 3. Είμαστε πίσω σε θέματα οικολογίας, αλλά σίγουρα είμαστε σε καλύτερη φάση από ότι ήμασταν (ως πλανήτης) πιο παλιά.

  Διαφωνώ λίο στο "μηδέν περιβαλλοντικές επιπτώσεις". Οι ανεμογεννήτριες ας πούμε έχουν μηδέν περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Επειδή δεν εκπέμπουν ρύπους σημαίνει ότι είναι άκακες για τα ζώα και τα φυτά που είναι κοντά; Επίσης, αν θα κόψουμε δέντρα για να κάμουμε φωτοβολταϊκά πάρκα, εξίκον σου. Φυσικά τούτα έν τα λέω για να πω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έννεν καλές. Δεν είναι αυτή η άποψη μου. Απλά θέλω να αναδείξω και την άλλη πτυχή της ιστορίας.

  Στην Κύπρο νομίζω εκτός του ότι αντιμετωπίζουμε ενεργειακό πρόβλημα, αφού ακόμα τα αυτοκίνητα μας κινούνται μόνο με πετρελαιοειδή, και το ρεύμα μας παράγεται σε μεγάλο ποσοστό επίσης από πετρέλαιο - αντιμετωπίζουμε και τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση σκουπιδιών. Ίσως είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν εκμεταλλεύεται τα σκουπίδια της. Φυσικά από κάτι ψιλές που άκουσα, η διαχείριση των σκουπιδιών στη χώρα μας αγγίζει τα όρια του σκανδάλου.

  Η πράσινη ανάπτυξη είναι καλύτερη από την μαύρη ανάπτυξη (του πετρελαίου). Αυτό που εισηγείσαι, ουσιαστικά καθόλου ανάπτυξη εμένα δεν με βολεύκει επειδή αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα είχαμε ιντερνετ :P.

  Το πρόβλημα υπερπληθυσμού δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ας πούμε αν κάποιος έχει ευαισθησίες για τούτο, δεν θα έκαμνε παιδιά;

  Ο πλανήτης Γη θα μας ξεφορτωθεί έγκαιρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και συμφωνώ ότι θα έπρεπε μέσα από την παιδεία να καλλιεργείται η αγάπη για τη φύση, αλλά και να μας ανοίγει τα μάθκια για τα μικρά που θα μπορούσαμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε για να το περιβάλλον και τα άλλα ζωντανά αυτού του πλανήτη.

  Αν η Κύπρος μπορεί από το πετρέλαιο να πάει στο φυσικό αέριο (αφού έχουμε γιόρκιν μας) για ηλεκτρική ενέργεια και για κίνηση των αυτοκινήτων νομίζω θα είναι ένα πολλά καλό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. [ξέρω ότι δεν συμφωνείς με το τελευταίο, μπορεί και να το έγραψα και επίτηδες :P].

  Εν το μεταξύ άρεσε μου πολλά τούτη η ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να'σαι καλά. Ένας φίλος μου είπεν μου ότι γράφω πολλά τζιαι βαρκέται ο κόσμος. Φαντάσου ότι επροσπάθησα τζιόλας να γράψω λλία.
   Κάποιες διευκρινήσεις. Μηδέν ανάπτυξη (ή ακόμα τζιαι "μείωση" - αρνητικόν πρόσημον στην "ανάπτυξην") ΔΕΝ σημαίνει οπισθοδρόμηση ή φρένον στην πρόοδον. Η ανάπτυξη όπως μεταφράζεται στο καπιταλιστικόν σύστημαν σημαίνει "γεννάτε να πολλύνουμεν", "αγοράστε παραπάνω μεν τζιαι εν λείψουν ούλλα", "καταναλώστε ασχέτως αναγκών" κλπ.
   Αν παράγεις 100 ΔΕΝ σημαίνει ότι ΠΡΕΠΕΙ του χρόνου να παράγεις 110, αλλιώς ΑΠΟΤΥΧΕΣ (!!). Μπορεί να παράξεις 95 αλλά η παραγωγή σου να είναι πραγματικά επαρκέσταστη τζιαι να υπερκαλύπτει ήδη τες ανάγκες του πληθυσμού. Διότι ήδη παράγεις πολλαπλάσια από ότι χρειάζεσαι στο βωμόν του ΚΕΡΔΟΥΣ. Εν άκουσες τελευταία ότι σχεδόν 50% (!!!!!!) της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων πάει στα σκουπίθκια;;; Τη στιγμήν που έσιει χώρες (όπως η Σομαλία) που εν έτει 2013 έχουν λιμόν (πείναν);;
   Ούτε αν παράγεις 95 αντί 100 σου απαγορεύκει κανένας να διαθέσεις πιο μεγάλον κομμάτιν στην έρευναν ώστε του χρόνου να παράγεις πιο καθαρά τζιαι πιο αποδοτικά, τζιαι ας εν η ίδια ποσότητα.
   Ο καπιταλισμός λειτουργεί με φούσκες. Πρήσε-πρήσε τζιαι μπουμ τζιαι μετά κρίση, πόλεμοι, φτώσια, μιζέρκα τζαι φτου που την αρχήν. Δες τα τελευταία 200 χρόνια ειδικά, εν η ίδια ιστορία σε κύκλους, απλά που τοπική τζιαι εθνική έγινεν σταδιακά παγκόσμια. Τζιαι αντί να έχουμεν διεθνισμόν έχουμεν "παγκοσμιοποίησην".
   Η πρόοδος που εσημειώθηκεν τα τελευταία 300-400 χρόνια όντως εν κολοσσιαία, τζιαι όντως εβασίστηκεν στην αναζήτησην του κέρδους που την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Αλλά που την άλλην, εν φανερόν ότι ο καπιταλισμός ναυαγεί συνέχεια, περιέχει τες κρίσεις ως συστατικόν του στοιχείον. Άρα δεν μπορεί καν να διορθωθεί, να γίνει πιο ανθρώπινος, πρέπει να αντικατασταθεί (το θέμαν βέβαια είναι που τι ακριβώς). Αλλιώς με τόσην καταστροφικήν ισχύν που αποκτήσαμεν εννά σφαχτούμεν μόνοι μας ή θα μας φάει η "φυσική ροή" των πραμάτων (π.χ. επιδημίες, πείνα).
   Ο έλεγχος γεννήσεων εν μια πολλά "πράσινη" συμπεριφορά. Εν τζιαι σημαίνει να μεν γεννούμεν. Για παράδειγμαν, θκιό γονείς με έναν μωρόν μειώνουν τον πληθυσμόν έντονα. Με θκιό μειώνουν τον οριακά. Με τρία πάει ίσια ίσια. Αν προσέξεις σε σχετικά αναπτυγμένες κοινωνίες γίνεται ήδη ψιλοαυτόματα, πολλά μικρόν μέρος του πληθυσμού γεννοβολά πάνω που 2-3 μωρά. Τζιαι δες τα προνόμια που απολαμβάνουν τούτα τα πιο λλία μωρά σε σχέσην με τες 12μελείς τζιαι 8 μελείς οικογένειες της προηγούμενης γεννιάς.
   Όσον για τες ανανεώσιμες, αν προσέξεις αναφέρω ότι ΔΕΝ είναι μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά παράλληλα ΔΕΝ επιφέρουν σε καμμιάν περίπτωσην την μείωσην φυσικών πόρων (ειδικά με σωστήν ανακύκλωσην) ενώ ΔΕΝ παράγουν (στο στάδιον της παραγωγής ενέργειας τουλάχιστον) ρύπους.
   Όσο για το φυσικόν αέριον, βασικά αναμένω να το δω στην πράξην τζιαι μετά να ενθουσιαστώ. Προτιμώ να πιέζω (που το μετερίζιν μου) να προωθήσουμεν τα ηλιακά, αιολικά, υδροηλεκτρικά τζιαι ας έρτει επικουρικά τζιαι η "αεριοδότηση". Οϊ να τα βάλουμεν στην άκραν γιατί νομίζουμεν ότι μας "έφεξεν". Διότι εν πολλές χώρες που έχουν "υδρογονάνθρακες" αλλά χαϊριν εν κάμνουν...

   Διαγραφή
  2. Τούτο μπορεί αν σε ενδιαφέρει: https://www.facebook.com/events/446128722126046/?ref=3

   Εμ, η ανάπτυξη εν νομίζω να είναι τόσο συνδεδεμένη με τους αριθμούς παραγωγής. (στο μυαλό μου πάντα). Εμ .. πάντα εσφαζούμασταν, και προ-καπιταλισμού :P. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν διάφορα είδη καπιταλισμού, και "καπιταλισμός" είναι απλά μια λέξη στο τέλος της ημέρας. Σημασία έχει η εφαρμογή του.

   Διεθνισμός και παγκοσμιοποίηση είναι πολλά καταπιεστικές έννοιες πιστεύω.
   (απαντώ σου πολλά βιαστικά, μπορεί να επανέλθω σύντομα).

   Διαγραφή