Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Φαύλοι κύκλοι

 


Για να επέλθει κάθαρση, πρέπει να διδαχτούμεν την πραγματικήν ιστορίαν της Κύπρου τον 20ον αιώναν. Για να διδαχτούμεν την πραγματικήν ιστορίαν, πρέπει να επέλθει κάθαρση.

Για να τα έβρουμεν με τους Τ/Κ τζ̆αι την Τουρκίαν πρέπει να επέλθει συμφωνία στο κυπριακό. Για να επέλθει συμφωνία στο κυπριακόν, πρέπει να τα έβρουμεν με τους Τ/Κ τζ̆αι την Τουρκίαν.

Φαύλοι κύκλοι αδιέξοδοι τζ̆αι αλληλοεπικαλυπτόμενοι.

Μόνον αν έρτουν που έξω/ που πάνω τζ̆αι επιβάλουν μας συμφωνίαν, κάθαρσην, τζ̆αι γνώσην της πραγματικής ιστορίας θα σπάσουν οι φαύλοι κύκλοι. Αλλιώς θα συνεχίσουμεν στο διήνεκες την ίδιαν παράνοιαν. Δυστυχώς τζ̆αι οι "τρίτοι" έχουν τα δικά τους, τζ̆αι δύσκολα θα συμπέσουν τα διάφορα συμφέροντα στην εν λόγω "παρέμβασην" προς τον μικρόκοσμον μας, ώστε να είναι τελικά "καταλυτική".

Υπάρχουν τα ίδια τζ̆αι σ̆ειρόττερα που μας, δαμέ δίπλα, με τους Ισραηλίτες τζ̆αι τους Παλαιστινίους. Το οποίον βέβαια ελάχιστα έως καθόλου παρήγορον είναι.

Ώσπου να σπάσουν οι φαύλοι μας κύκλοι, stay cool and keep rocking!