Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Κομπ λα βιλ


 ...(Combs-la-Ville). Γαλλική κωμόπολη, λλίον έξω που το Παρίσι, την οποίαν επισκεφτήκαμεν οικογενειακώς για μιαν εφτομάν, ως μέλη ομάδας του Δήμου του Δαλιού, με τον οποίον υπάρχει διδυμοποίηση εδώ τζ̆αι πολλά χρόνια.

Πινακίδα σε μικρήν πλατείαν της Κομπ Λα Βίλ
για την διδυμοποίησην με το Δάλι

Είχαμεν συμμετάσχει τζ̆αι πιο παλιά σε τέθκοιες δράσεις, φιλοξενώντας τρεις φορές παιδιά που το εξωτερικόν, θκυό Πολωνούθκια που μιαν πόλην με την οποίαν εν επίσης διδυμοποιημένος ο Δήμος τζ̆αι έναν Πορτογάλλον έφηβον, στο πλαίσιον μιας άλλης διδυμοποίησης, του δημοτικού που τότε εφοιτούσαν τα κοπέλια με έναν δημοτικόν στο Οπόρτο. Τα κοπέλια είχαν πάει παρέαν έναν καλοτζ̆αίριν, για μιαν εφτομάν, σε μιαν κατασκήνωσην έξω που την Βαρσοβίαν, ενώ είχαν μείνει τζ̆αι κάποιες μέρες στο σπίτιν μιας που τες οικογένειες των συμμετεχόντων Πολωνών. Επίσης, ο ένας τους επήεν για κάποιες μέρες Οπόρτο με το δημοτικόν. Οι εντυπώσεις τους ήταν ανάμικτες, αφού εζήσαν κάποιες όμορφες εμπειρίες αλλά υπήρχαν τζ̆αι downsides, ειδικά όσον αφορά την παραμονήν τους στο "ξἐνον σπίτιν", αφού οι οικοδεσπότες ήταν dog people τζ̆αι τα πάντα ήταν στολισμένα με σχετικές τρίχες. Επίσης, η, κατά τα άλλα πολλά θετική οικοδέσποινα, ήταν τρόμος πίσω που το τιμόνιν.
Ούλλοι μαζίν όμως εν είχαμεν πάει ποττέ να μείνουμεν σε σπίτιν αγνώστων σε μας αθρώπων. Είχαμεν πάει θκυό-τρεις φορές με groups σε διακοπές στο εξωτερικόν τζ̆αι οι εμπειρίες ήταν κατά βάσην θετικές, οπότε εν με ανησυχούσεν προσωπικά τζ̆είνη η πτυχή. Είχαμεν επίσης μείνει επανειλημμένα σε air bnb οπότε ούτε η πτυχή του "έννεν ξενοδοχείον" μας ενοχλεί, αφού ήβραμεν τα πλεονεκτήματα πολλά παραπάνω που τα μειονεκτήματα. Άλλον όμως να ενοικιάσεις τον χώρον κάποιου άλλου, τζ̆αι άλλον να μείνεις μαζίν του.
Άρκεψεν τζ̆αι η παλιοπαρέα, όταν τους το είπα, τα πειράγματα. "Που ξέρεις ότι έννεν μανιακοί δολοφόνοι", "εννά σηκώνεσαι το πρωίν με την γαρίλλαν στο μάτιν τζ̆αι να πρέπει να είσαι socially fit", "φαντάζουμαι σε να σφίγγεσαι να μεν ακουστούν οι κλανιές σου στην τουαλέτταν" κλπ. Παρά την επιχειρηματολογίαν του στυλ "πάμεν Γαλλίαν με μόνα έξοδα τα εισητήρια τζ̆αι τες προσωπικές δαπάνες, με διαμονήν, διατροφήν, μετακινήσεις, ξεναγήσεις καλυμμένα φουλ", όσον να'ναι μιαν έννοιαν είχα την, ειδικά αφού "έπιανα στο λαιμόν μου" τόσον την Αγάπην, όσον τζ̆αι τα κοπέλια, τα οποία εμουρμουρούσαν ότι εν τα εσυμβουλευτήκαμεν όταν εκαταρτίσαμεν το πρόγραμμαν. Βέβαια η ούλλη κουβέντα οριστικοποιήθηκεν ήδη που τον Μάϊον, αφού τους ερώτησα ούλλους πρώτα, οπότε είπα τους "ότι έγινεν έγινε, θα πάμεν τζ̆αι ότι βρέξει ας κατεβάσει".
Εταξιδέψαμεν 30/06, μέραν Παρασκευήν, τζ̆αι εστραφήκαμεν 06/07, πάλε Παρασκευήν. Μια βδομάδα γεμάτη, αν φκάλεις τες ώρες του ταξιθκιού πήαιννε έλα. Για μέναν οριακά το μέγιστον ενδεχομένως χρονικόν διάστημαν που μπορώ πλέον να αντέξω μακριά που το σπίτιν μου. Αν αποφασίσουμεν να πάμεν κανέναν διηπειρωτικόν πριν φύουν τα κοπέλια για τα δικά τους, εν με θωρώ καλά...
Οι αθρώποι της Κομπ Λα Βιλ επαραλάβαν μας που το αεροδρόμιον τζ̆αι επήραν μας στα σπίθκια. Γενικά το πρόγραμμαν επροέβλεπεν μιαν σειράν που ομαδικές δραστηριότητες, όπου ούλλοι οι Κυπραίοι οφείλαμεν να είμαστεν παρόντες, τζ̆αι μιαν άλλην σειράν με δραστηριότητες "με τες οικογένειες", κατά την οποίαν θα ήμαστεν με τες οικογένειες φιλοξενίας. Έτσι κάποια δρώμενα ήταν κοινά, κάποια άλλα ήταν "προνομιακά", που την έννοιαν ότι μόνον εμείς θα τα εζούσαμεν. Τούτον, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα εμπορούσεν να εξελικτεί σε ευλογίαν ή κατάραν.
Πάντως το σπίτιν των οικοδεσποτών μας ήταν πολλά καλόν:


Το σπίτιν της Laurence τζ̆αι του Eric 

Η πόλη εν καταπράσινη, κτισμένη δίπλα που παραπόταμον του Seine, τζ̆αι το σπίτιν συνορεύκει με γραμμικόν πάρκον τζ̆αι λίμνην, έχοντας γείτονες μόνον που την μιαν πάνταν, τζ̆αι μιαν μεγάλην αυλήν, ότι πρέπει για barbecue τζ̆αι παρτούθκια. 


Με την Λοράνς τζ̆αι τον Ερίκ στον κήπον τους

Ο Ερίκ ψήνει μας βοδινά κοψίθκια

Δασώδες πάρκον δίπλα που το σπίτιν

Το ζευγάριν που μας εφιλοξένησεν, η Λοράνς τζ̆αι ο Ερίκ, αποδεικτήκαν λαχείον, ειδικά συγκρίνοντας με τες διηγήσεις άλλων μελών της ομάδας για τους δικούς τους. Η Λοράνς κατ'αρχήν, μιλά πολλά καλά αγγλικά, καθιστώντας το πολλά εύκολον να συνεννοηθεί κάποιος μαζίν της, ενώ έκαμνεν τζ̆αι τες μεταφράσεις όταν ήταν ο Eric στην παρέαν, ο οποίος εν είσ̆εν την ίδιαν άνεσην, ειδικά στο να τα μιλήσει. Ανάμεσα στα 55 τζ̆αι τα 60, εν αθρώποι που "εξιπαιθκιάσαν", αφού οι θκυό τους κόρες ζουν πλέον αλλού, τζ̆αι γενικώς ήβραμεν πολλά κοινά ενδιαφέροντα τζ̆αι εκάμαμεν κάποιες πολλά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ήταν τζ̆αι μέσα στες μέρες που στο Παρίσιν εγίναν πολλές ταραχές λόγω του φόνου ενός 16χρονου, μεταναστευτικού προφίλ, που την αστυνομίαν. τζ̆αι υπήρχεν αναστάτωση πανταχόθεν, τζ̆αι αναβολές κάποιων δραστηριοτήτων της ομάδας για λόγους ασφάλειας. Ευτυχώς τούτον εκράτησεν μόνον τες πρώτες 2-3 μέρες τζ̆αι μετά εξεθύμανεν, οπότε το πρόγραμμαν μας μετά ετζ̆ύλησεν μια χαρά.
Όπως ανέφερα πριν, είχαμεν πράματα κοινά με τους άλλους Δαλίτες τζ̆αι πράματα με την οικογένειαν. Έτυχεν να εν γειτόνοι μας κάποιοι άλλοι οικοδεσπότες με τους Δαλίτες τους, τζ̆αι εσυνδυαστήκαμεν εν μέρει μαζίν τους. Επιλέξαν κάποιες πολλά ξεχωριστές, θεωρώ, δραστηριότητες μαζί μας, που μας επροκαλέσαν εξαιρετικές εντυπώσεις τζ̆αι αφήσαν μας όμορφες αναμνήσεις: 

Στο Chateau de Vaux-le-Vicomte

Μπροστά που τους απίστευτους κήπους του κάστρου

Με τούτα τα μαραφέθκια εποδηλατήσαμεν οικογενειακώς
πάνω σε μιαν παλιάν σιδηροδρομικήν γραμμήν για αρκετά χιλιόμετρα


Ποικιλία τοπικής μπύρας στον τερματισμόν

Γενικώς δεν έχουμεν κανέναν παράπονον που τους οικοδεσπότες. Οι αθρώποι πραγματικά εκάμαν πολλά για μας, με διάθεσην πραγματικά φανταστικήν αν σκεφτεί κάποιος ότι αναστατώσαμεν την καθημερινότηταν τους τζ̆αι έπρεπεν να αφιερώσουν πολλύν ελεύθερον χρόνον τζ̆αι πόρους για να περάσουμεν καλά. 
Τζ̆αι παράλληλα είχαμεν ούλλα όσα εδιοργανώσαν οι τοπικές αρχές για μας ως ομάδα. Επήραν μας σε τοπικόν εργοστάσιον macaron, σε ζυθοποιείον, σε μουσείον πολιτιστικής κληρονομιάς μιαν ώραν απόστασην, σε μεσαιωνικήν πόλην (Provins) τζ̆αι σε μεγάλην τοπικήν μονάδαν ανακύκλωσης απορριμμάτων. Κάποιοι που την ομάδαν επήαν τζ̆αι Ντίσνεϋλαντ, αλλά επειδή εμείς είχαμεν ήδη πάει τρεις φορές, επροτιμήσαμεν να πάμεν στο Παρίσι. Επηαμεν άλλην μιαν φοράν την τελευταίαν μέραν ούλλη η ομάδα μαζίν, οπότε είχαμεν τζ̆αι χρόνον για ψώνια. 
Φυσικά, όταν είσαι Γαλλίαν, σημαίνει καλοφαϊες:

Τούτα έπαιρνες τα τζ̆αι εψήναν σου τα τζ̆είνην την ώραν

Asian all you can eat

Η ψησταρκά του Ερίκ έκαμεν υπερωρίες (στα αριστερά χαλλούμιν)


Επεράσαμεν ωραία τελικά; Ναι. Ήταν ούλλα τέλεια; Όχι. Αλλά πότε εν τέλεια ούλλα, ειδικά σε καλοκαιρινές διακοπές; Θα το εξανάκαμνα; Όχι. Ίσως αν αφορά μόνον εμέναν ή άτε τζ̆αι την Αγάπην, αλλά να πάμεν τζ̆αι οι τέσσερις σε κάτι παρόμοιον θεωρώ το απίθανον. Εν του στυλ, επαίξαμεν λλίον τζόγον τζ̆αι εφκήκεν μας, ας μεν προκαλούμεν την τύχην μας. Τωρά παραμένει να φιλοξενήσουμεν εμείς απρόσκοπτα κάποιους Γάλλους, preferably την Λοράνς τζ̆αι τον Ερίκ, για να τους ανταποδώσουμεν τα ωραία που μας επροσφέραν. Έχουν ήδη έρτει μιαν φοράν Κύπρο αλλά έχουν φιλοξενήσει τέσσερις. Ο λόγος της "ανισορροπίας" είναι το ότι οι γαλλικές αποστολές έρκουνται κάτω σε περιόδους που εν τους βολεύκει να πιάσουν άδειαν.

Κλείοντας τούτην την ταξιδιωτικήν ανάρτησην, θα πω ότι δεν εμετάνιωσα καθόλου για το πείραμαν μας, τζ̆αι αν είσαστεν αθρώποι με στοιχειώδην ευελιξίαν τζ̆αι προσαρμοστικότηταν, δεν θεωρώ ότι θα σας βλάψει να το δοκιμάσετε. Αλλά it's up to you strictly, οϊ να με κατηγοράτε αν δεν σας κάτσει καλά η φάση.

Ώσπου να ξαναταξιδέψουμεν, stay cool and keep rocking!

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Ούτε σε σενάριον...

 


Μετά που τόσα χρόνια blogging, εν εξαιρετικά δύσκολον να γράψεις κάτι καινούριον. 

Αλλά εν απίστευτον τούτον που έγινεν πριν κάποιες μέρες στην Ελλάδα (Ράχες Φθιώτιδας) τζ̆αι αξίζει καταγραφής.. Ένας 56χρονος έππεσεν στην θάλασσαν να σώσει μιαν 64χρονην, αλλά δυστυχώς οϊ μόνον εν τα εκατάφερεν αλλά επνίηκεν τζ̆αι ο ίδιος.

Το ακόμα πιο συνταρακτικόν όμως εν η ιστορία στο υπόβαθρον. Ο συγκεκριμένος άθρωπος, πριν 37 χρόνια είσ̆εν προσπαθήσει να βιάσει τζ̆αι τελικά εσκότωσεν άγρια μιαν 17χρονην λλία μέτρα πιο κάτω που το σημείον όπου εβούττησεν στην θάλασσαν. Είσ̆εν καταδικαστεί ισόβια, έκαμεν 20 χρόνια στην φυλακήν τζ̆αι μετά την αποφυλάκισην του εζούσεν απομονωμένος με τους γονιούς του.

Η δε 64χρονη, που ήταν επίσης κάτοικος της περιοχής, είσ̆εν γίνει γιαγιά τρεις μόλις μέρες νωρίττερα.

Τι να πεις, πέραν που το ότι η ζωή παρουσιάζει συχνά καταστάσεις πιο συγκλονιστικές τζ̆αι που τα πιο εμπνευσμένα σενάρια. Όπως εθκιάβασα σε έναν άλλον blog που επίσης ασχολήθηκεν με το συμβάν, ο κάθε άθρωπος κρύφκει μέσα του έναν σωρόν πράματα, πολλά που τα οποία εν τα γνωρίζει ούτε ο ίδιος, τζ̆αι μπορεί να φκουν στην επιφάνειαν χωρίς να το περιμένει, είτε ο ίδιος είτε ο περίγυρος του. Κάπως έτσι ένας βιαστής τζ̆αι δολοφόνος μπορεί να χάσει την ζωήν του προσπαθώντας να βοηθήσει κάποιον.

Ώσπου να γράψω για κάτι νέον, hopefully πιο χαρούμενον, stay cool and keep rocking!