Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Χωμένοι στους βόθρους...

 

....για να μεν βάλω στον τίτλον την λέξην "σκατά". Χωμένοι στα σκατά το 2021, διότι σε μιαν που τες πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες, οικιστικά ομιλώντας, περιοχές της Κύπρου, την Καλλιθέαν Ιδαλίου, εν υπάρχει ακόμα σύνδεση με το αποχετευτικόν της Λευκωσίας. Σε συνδυασμόν με την σύστασην των εδαφών της περιοχής, οι λάκκοι αποχέτευσης σε ολόκληρην την περιοχήν υπερχειλίζουν συνέχεια, εμπλουτίζοντας την ατμόσφαιραν με υπέροχες ευωδίες, που έρκουνται να πιντωθούν στους καρκινογόνους ασφαλτικούς ρύπους τζ̆αι το ξεσκάτισμαν που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στες φάρμες πλησίον της περιοχής μας. Δεν έχουμεν ουδέν να ζηλέψουμεν που τον τζ̆αιρόν της πανούκλας, όταν τα κάτουρα τζ̆αι τα κοτσίρκα ετρέχαν μέσα στους δρόμους των πόλεων.
Αθθυμούμαι τον μακαρίτην τον επιχειρηματίαν ανάπτυξης γης που μας επούλησεν το σπίτιν να κάμνει αναφοράν στο ότι εμεριμνήσαν για ομαλήν σύνδεσην μας με το αποχετευτικόν, που σύντομα εννά έρκετουν στην περιοχήν. Μιλούμεν για το 2005. Τζ̆αι το αποχετευτικόν υποτίθεται θα έρκετουν το 2012. 
Μαθαίνουμεν σήμερα ότι αναβλήθηκεν τότε η εν λόγω σύνδεση, λόγω "κρίσης", λες τζ̆αι το να κάμεις τα αυτονόητα για τους πολίτες σου, όπως το να φροντίσεις να μεν τρέχουν τα λύματα μέσα στους δρόμους, εν θέμαν "οικονομικής επιφάνειας", τζάι οϊ υποχρεωτική τζ̆αι αυτονόητη μέριμνα, ισοδύναμη με το να έχουν νερόν τζ̆αι ρεύμαν.
Μαθαίνουμεν επίσης σήμερα, ότι κάποιοι αρμόδιοι, βλέπε συμβούλιον αποχετεύσεων Λευκωσίας, επλακωθήκαν με κάτι μηχανικούς για την επίβλεψην του έργου, με αποτέλεσμαν να κολλήσουν πάλε την υπόθεσην τζ̆αι να μάσ̆εται το τμήμαν αναπτύξεως υδάτων να τους παρακάμψει μπας τζ̆αι προχωρήσει η κουβέντα. Οϊ επειδή τους έπιασεν ο καϊλές για το τι τραβούμεν δακάτω, αλλά γιατί αν δεν ολοκληρωθεί το έργον ως το 2026 (!!!), εννά ππέσουν βαρβάτα πρόστιμα που την Ευρωπαϊκήν Ένωσην, στην οποίαν εν προφανές ότι εν πρέπει οι πολίτες σου να κολυμπούν στα σκατά! Έννεν υγιεινόν!
Έχουμεν λοιπόν μπροστά μας τουλάχιστον άλλα 5-6 χρόνια υπερχείλισης σκατού! Διότι δυστυχώς η μόνη άλλη λύση είναι να παρκάρεις το βοθροφόρον πόξω που το σπίτιν, με ταρίφαν €50 το φκαίρωμαν. Εκατάλαβες; Εκατάλαβα να λαλείς! Πιέρωννε μαλάκα, τζ̆αι τον βόθρατζ̆ιην, τζ̆αι τον μισθόν του υπαλλήλου του ΣΑΛ που τα ξύνει, τζ̆αι τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τζ̆αι το να σου φέρει το κράτος όταν γεράσεις τζ'ύστερα αποχετευτικόν, αλλιώς θα απολαμβάνεις τα ρέοντα σκατά εσαεί.
Εξανάπα το πολλές φορές, σε όσους θέλουν να σηκωστούν να φύουν που την Κύπρον, ότι εν φταίει η Κύπρος για το χάλιν. Η Κύπρος εν παράδεισος. Εν οι Κυπραίοι που εν παν καλά. Που εν είμαστεν άξιοι ούτε για τα αυτονόητα, όπως το να μεν αφήνουμεν τα σκατά μας να μας πνίουν.

Ώσπου να γίνουμεν άξιοι για τα πιο απλά τζ̆αι αυτονόητα, stay cool and keep rocking!