Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

"Βρωμοδουλειές"

Εντάξει, λλίον πολλά εμείς εμπήκαμεν σε μιαν "τροχιάν", καλήν ή κακήν, αλλά τωρά που τα κοπελούθκια χαζίριν να μπουν στην δεύτερην δεκαετίαν της ζωής τους, αρκέφκεις να ξαναδιερωτάσαι: ήντα δουλειές εν "καλές" για να πάσιν; Η ανάρτηση διερευνά τούτον το ερώτημαν, αλλά που την ανάποδην: ποιες εν οι πιο ανεπιθύμητες δουλειές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος;


Κανονικά, όσον πιο ανεπιθύμητη είναι μια δουλειά, τόσον πιο δύσκολον είναι να εύρεις αθρώπους πρόθυμους να την κάμουν. Άρα, με βάσην τον νόμον προσφοράς-ζήτησης, οι αθρώποι που αναλαμβάνουν ανεπιθύμητες δουλειές θα έπρεπεν να αμοίβονται καλά. Τούτον όμως, όπως ξέρουμεν ούλλοι, δεν ισχύει. Τζιαι ο λόγος νομίζω εν προφανής: υπάρχουν αθρώποι που εν έχουν άλλην επιλογήν που το να εξασκούν ανεπιθύμητα επαγγέλματα. Τζιαι οι υπόλοιποι, όπως πολλά παραστατικά ανέπτυξεν ο πρωταγωνιστής μιας παράστασης σε σπίτι φίλων που είδα τελευταία ("Ο πυρετός") βολευκούμαστεν μιαν χαρά που υπάρχουν αθρώποι χωρίς επιλογές για να κάμουν τες "βρωμοδουλειές" μας. 
Μιαν άλλην ενδιαφέρουσα ανάλυση περί "βρωμοδουλειών" κάμνει ο συμπαθέστατος Mike Rowe, παρουσιαστής της εκπομπής "Dirty Jobs" του Discovery Channel, στο εξής βίντεο:

Mike Rowe celebrates dirty jobs

Βασικά ο παρουσιαστής, ιδιαίτερα έμπειρος που εξωφρενικά δυσάρεστες δουλειές, καταδεικνύει ότι ένας άθρωπος μπορεί να εν ευτυχισμένος ότι δουλειάν τζιαι να κάμνει, τζιαι ότι οι κλασσικές "διδαχές" περί "επαγγελματικού προσανατολισμού" πολλές φορές εν στερεοτυπικές τζιαι εν βοηθούν πουθενά, ενώ συχνά δημιουργούν ψευδείς εικόνες για ολόκληρες ομάδες επαγγελματιών.
Προσωπικά, έχω δοκιμάσει κάποιες δουλειές, έστω τζιαι στες διακοπές του καλοτζιαιρκού (κάτι που εννά προτείνω τζιαι στα κοπέλια όταν φτάσουν σε ηλικίαν που εννά δικαιούνται) οι οποίες εν ήταν "ευχάριστες". Λόγου χάριν (thx Brenda) έκαμα αρκάτης (βοηθός οικοδόμου), βοηθός σε εργοστάσιο κεραμικών, μεταφορέας επίπλων, συναρμολογητής υπολογιστών, συναρμολογητής ηλεκτρικών πινάκων τζιαι σερβιτόρος. Σε πιο "μόνιμες" καταστάσεις, για 9 χρόνια, σε Ελλάδαν τζιαι Κύπρον, η δουλειά μου ήταν καθαρά γραφειακή τζιαι τωρά, στη μέσην ηλικίαν, εστράφηκα σε κάτι ιδιαίτερα χειρωνακτικόν τζιαι με αρκετήν χωματσιάν (ωχ η μέση μου...). Στες εμπειρίες μου μπορώ να αναφέρω τζιαι τον στρατόν, αφού είμαι έφεδρος αξιωματικός τζιαι κατά τη θητείαν μου είχα καθήκοντα παρόμοια με των μόνιμων, οπότε έπιασα μιαν καλήν γεύσην.
Γενικά, είμαι σε θέσην να προτείνω στα κοπέλια μιαν συνταγήν επιλογής του με τι θα ασχοληθούν στη ζωήν τους. Η απασχόληση τους (πολλά πιο ωραία λέξη τούτη που το "δουλειά", που παραπέμπει σε βιοποριστικόν εξαναγκασμόν) θα πρέπει να καθοριστεί που τους εξής παράγοντες, υπό την συγκεκριμένην σειράν ιεράρχησης:

1) Να τους ευχαριστεί
2) Να μπορούν να ανταποκριθούν
3) Να αποφέρει τα προς το ζειν

Σαν καλός γονιός (τζιαι μετριόφρων πάνω που ούλλα), δουλειά μου είναι να εν τούτη η σειρά, τόσον με τα ερεθίσματα που θα δώσω όσον τζιαι με τα μέσα τζιαι πόρους που θα θέσω στη διάθεσην τους.

Μετά που ούλλον τούτον τον πρόλογον, ακολουθεί μια λίστα "βρωμοδουλειών", με βάσην τα δικά μου γούστα πάντα, τες οποίες δεν θα ήθελα να αναγκαστώ ποττέ να κάμω, με μιαν μικρήν τεκμηρίωσην του γιατί. Απολαύστε υπεύθυνα, τζιαι σχολιάστε με δικές σας αν γουστάρετε.

Νοσοκόμος
Άστατα ωράρια, δυσάρεστα καθήκοντα όπως καθαριότητα ασθενών, αντιμετώπιση ανθρώπινου πόνου, καθημερινή επαφή με θάνατο.
Βοθροκαθαριστής
Θέλετε τεκμηρίωση;
Σκουπιθκιάρης
Το ίδιο με βοθροκαθαριστή.
Αρκάτης
Εξαιρετικά επιβαρυντική δουλειά χειρωνακτικά, αιωνίως λερωμένος παντού (παντού όμως)
Σερβιτόρος
Κανένας εν μπορεί να καταλάβει την δυσκολίαν αν δεν την δοκιμάσει. Να είσαι πτώμαν τζιαι να πρέπει να χαμογελάς. Να γίνουνται τα νεύρα σου σπαράλια με παραξενιές πελατών τζιαι συναδέλφων.
Οικιακή βοηθός
Δαμέ να κάμω έναν σκούπισμαν/ σφουγγάρισμαν μιαν φοράν την εφτομάν τζιαι το ότι έχω αναλάβει ποσκούπιδα/ αντζιόπλυμμαν του σπιθκιού τζιαι βαρυγκομώ, οϊ να έχω να καθαρίζω κάθε μέρα τες γερημίες του καθενός.
Υδραυλικός
Οτιδήποτε έshιει να κάμει με υγρασίες, σωλήνες, αποχετεύσεις τζιαι αβαρίες προκαλεί μου αλλεργίαν.
Στρατιωτικός
Όταν απολυούμαστεν που το στρατόν, η χαιρέκακη ευχή μας προς τους μόνιμους αξιωματικούς που εν εχωνεύκαμεν ήταν "να λύσεις μεσ'τ'άρβυλα". Καθόλου τυχαία στάση. Να είσαι 60 χρονών γάρος τζιαι να πρέπει να "παλουκώννεις" σε "ανώττερους" ή να τζυνηάς τα 18χρονα για να βάψουν παρτέρκα ή να ξεχορτίσουν. Γιαξ.
Αστυνομικός
Εν ο αδερφός μου, τζιαι μόνον που τζιείνα που μου διηγείται ότι αντιμετωπίζει καθημερινά ήταν να μου γυρίσει. Προφανώς, ένα μέρος μου λαλεί...

Ώσπου να κάνουμεν ούλλοι ότι γουστάρουμεν χωρίς άγχος "βιοπορισμού", stay cool and keep rocking!

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Ηγέτης


Τούτες τες ημέρες θκιαβάζω ένα βιβλίον νεώτερης ιστορίας της Αγγλίας, που εδιεσώθην που τον πεθερόν μου που τα σκουπίθκια όπου το επέταξεν κάποιος εξαιρετικά καλλιεργημένος συμπατριώτης μας, μαζίν με αρκετά άλλα, τα οποία ετοποθετηθήκαν στην βιβλιοθήκην προς αξιολόγησην τζιαι ανάγνωσην εν ευθέτω χρόνω. Το συγκεκριμένο βιβλίον εν παλιά έκδοση τζιαι παραθέτει την ιστορικήν εξέλιξην της Μεγάλης Βρετανίας που τα μέσα του 18ου αιώνα ως το 1970 περίπου (είπαμεν, εν παλιό βιβλίο). Ήβρα το εξαιρετικά καλής ποιότητας τζιαι πολλά ψυχαγωγικόν. Που τα πιο ενδιαφέροντα του στοιχεία η αίσθηση που μου έδωσεν ότι η "εθνοπαπαροσύνη" έννεν κουσούριν μόνον των δικών μας συγγραφέων ιστορίας, δηλαδή ο συγκεκριμένος συγγραφέας εν αποφεύγει την "εθνικήν" σκοπιάν των πραγμάτων που περιγράφει, διανθίζοντας το με σχετικές σάλτσες τζιαι κάμνοντας τον απολογητήν σε αισχρές, κυριολεκτικά, συμπεριφορές της χώρας του στην εξωτερικήν της πολιτικήν κατά τα τελευταία 300 χρόνια περίπου.
Το άλλον αξιοπρόσεκτον στοιχείον του βιβλίου τούτου εν η παράθεση των ηγετών της Αγγλίας κατά την περίοδον, τζιαι του έργου τους, μέσα που τες κοινοβουλευικές διαδικασίες, για να φέρουν πρόοδον τζιαι ευημερίαν στον λαόν τους. Σε τούτον το θέμαν οι συγγραφείς δείχνουν τον πιο αμερόπληπτον εαυτόν τους, τζιαι ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης τους, αποτιμούν νηφάλια τζιαι με δομημένα στοιχεία την διαδρομήν τζιαι την συνεισφοράν ενός εκάστου ηγέτη όποθεν τζιαι να προέρχεται ιδεολογικο-πολιτικά. Εν προσπαθούν να τους εξωραϊσουν ή να τους θεοποιήσουν, όπως κάμνουν τα πλείστα ελληνικά τζιαι κυπριακά συγγράμματα για τους δικούς μας ηγέτες. Αντίθετα, η ερμηνεία των συμπεριφορών τους διανθίζεται που στοιχεία τα οποία εξανθρωπίζουν τους τζιαι προσπαθούν να δείξουν την ψυχολογίαν τζιαι τες επιδράσεις υπό τες οποίες εκάμαν ότι επιλογές εκάμαν. Βάλλουν δηλαδή την ανάλυσην στο σωστόν ιστορικόν πλαίσιον τζιαι εν κρίνουν με τωρινά δεδομένα, όπως πάλε θα παρατηρήσει κάποιος σε αντίστοιχα ελληνόφωνα συγγράμματα.


Το αποτέλεσμαν για τον αναγνώστην (τουλάχιστον εμέναν) είναι να αντιλαμβάνεται πόσον σημαντικός εν ο ρόλος της ηγεσίας για έναν κράτος, τζιαι πως ένας ηγέτης μπορεί πραγματικά να σφηρηλατήσει το παρόν τζιαι το μέλλον του λαού του, είτε που την καλήν είτε που την ανάποδην. Τζιαι το πιο εντυπωσιακόν είναι πόσες αντιστάσεις τζιαι εμπόδια θα εύρει συνήθως ο πραγματικά φιλοπρόοδος τζιαι ριζοσπάστης ηγέτης, τόσον που μεγάλες μερίδες τούτου του λαού τες οποίες οφείλει να πείσει ότι οι προτάσεις του είναι συνολικά επωφελείς, όσον τζιαι που τες διάφορες ομάδες που εν ριζωμένες πάντα τζιαι επηρεάζουν την εξουσίαν. Ακόμα πιο συνταρακτικόν, το ότι πολλές αποφάσεις για μεγάλες τζιαι κοσμοιστορικές αλλαγές (μεν ξεχνούμεν ότι η Μ. Βρεττανία της περιόδου ήταν η πιο μεγάλη δύναμη παγκοσμίως) εν επαρθήκαν που "ιδεολογικά συμβατούς" ηγέτες, αλλά έπρεπεν τούτοι οι αθρώποι να ξεπεράσουν σε πολλές περιπτώσεις τα ιδεολογικά τους πρότυπα τζιαι καταβολές τζιαι να παν κόντρα στα ίδια τους τα κόμματα τζιαι παρατάξεις για να περάσουν νομοσχέδια τζιαι ψηφίσματα που είχαν καταλάβει ότι ήταν για το καλόν του τόπου τους.
Εν φυσικόν σε μιαν συνεχήν ροήν αθρώπων στα δώματα της εξουσίας, να παρουσιαστούν τζιαι "μέτριοι", τζιαι "ανίκανοι" ηγέτες, οι οποίοι οϊ μόνον εν προωθούν την πρόοδον αλλά χαντακώνουν τη χώραν τους, τζιαι οι Βρεττανοί είχαν το μερίδιον τους που έτσι ηγέτες. Αλλά στην σούμαν, είχαν την τύχην τζιαι το προνόμιον να παρουσιαστούν τζιαμέ τούτον που λέμεν "statesmen", δηλαδή υπερβατικοί πολιτικοί που εμπορούσαν να σπάσουν τα ίδια τους τα στερεότυπα τζιαι να βάλουν το συμφέρον του λαού πάνω που την δικήν τους φιλοδοξίαν.
Θωρώντας την δική μας κατάστασην, στα 67 χρόνια που υπάρχει η κολοβή μας δημοκρατία, μόνον θλίψην μπορεί να νιώσει κάποιος. Ούτε τζιαι ένας άθρωπος δεν εφκήκεν τζιαμέ που να μπορεί να κάμει υπερβάσεις, να μπορεί να δει το μέλλον, να είναι σε θέσην να βάλει το κοινόν καλόν πάνω που την δικήν του μικροπολιτικήν φιλοδοξίαν τζιαι το προσωπικόν συμφέρον. Διότι ο ηγέτης, πάνω που ούλλα, πρέπει να μπορεί να δει το συμφέρον του μέσα στο συμφέρον του κοινού καλού, τζιαι να κινείται πάντα με τούτον τον γνώμονα. Οι δικοί μας δακάτω, όταν το σίδερον κορύζει τζιαι η ευκαιρία φωνάζει, αντί της υπέρβασης προτιμούν να χωστούν. Τζιαι μέσα που την κρυψώναν τους, χαντακώνουν μας τζιαι μας, χαντακώνουν τζιαι τους εαυτούς τους.

Ώσπου να θκιαλέξουμεν πραγματικούς ηγέτες, τζιαι οϊ αφεντικά, stay cool and keep rocking!

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi! Solution now!


Κατόπιν επικοινωνίας με τον φίλτατον συν-μπλόγκερ Aceras Antropophorum (δαμέ το μπλογκ ), με τον οποίον μοιραζούμαστεν τον καημόν τζιαι τον πόθον για επανένωσην τούτου του τόπου, αναρτώ το πιο κάτω κείμενον, το οποίον υιοθετώ πλήρως. Ενδεχομένως να διατεθεί τζιαι στα Τουρκικά, περίπτωση στην οποίαν θα επισυνάψω αναλόγως.

"
Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi! Solution now!

1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μοιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων  να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον,  τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, την κοινωνίαν των πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τους για την ασφάλειαν τζ̆αι  ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια τους φόβους των ΕΚ για την ασφάλειαν. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.

6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πας την άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης.
Απαιτούμεν λύσην Τωρά, Κύπριοι Μπλόγκερ - Dayanışma"


Çözüm Şimdi! Solution now! Λύσην τωρά!

1. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler, yabancılar ve bu topraklarda yaşamayı seven yerliler olarak bizler, başka herhangi bir devletle birleşmek ya da bölünmüş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çözümü destekleyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerine inisiyatif almaları ve Kıbrıs’ta ya da dışında yaşayan herkesi bunun halkın çoğunluğunun stratejik amacı olduğu noktasında bilgilendirmelerini istiyoruz. Günümüz çıkmazını aşmamızın tek yolu her iki toplumun da birbirlerinin gerçek hedeflerini bilmeleri ve güvenmelerinden gelir. Siyasi güçleri liderlerin, Federasyonun inşa edileceği siyasi bağlamda gerçek ve belirgin bir yol çizerek çözüme ulaşma çabalarının yanında durmaya çağırıyoruz.

 2. İmzası bulunan bizler, düşüncelerimizin eski savaşlarından etkilenmesine izin vermiyoruz. Birlikte ve mantıklı bir şekilde barış ve ortak geleceği hedefliyoruz. Liderleri, gururlarını bir kenara bırakıp halihazırda bulunan zorlukları aşmaları için gerekli çözümlere odaklanmaya çağırıyoruz. Birbirlerini aşağılamaya ve suçlamaya enerji harcamamalarını talep ediyoruz. Halk, liderlerden gelecekteki federasyonun nasıl çalışacağını göstermesini istiyor.

 3.Tarihin gerçeklerini öğrenerek geçmişe dair bakış açıları yaratmak ve birlikte güzel ve barışçıl bir gelecek kurmak istiyoruz. Liderler her iki toplumun eğitim kurumlarına seslenip, temel eğitim prensiplerini örnek alarak, tarihi bir siyasi bir araç olarak değil, bir bilim dalı olarak görmelerini ve öğrencilere kendi yargılarını şekillendirebilecek özgür bireyler olarak saygı göstermeleri gerektiğini belirtmelidir.

 4. Kendilerini çözüm yanlısı ilan eden partilere, liderlere şu anki çabalarını tamamlamak için bolca zaman verme, ya da geri dönülmeycek noktayı aşmak için yeterli zaman yoksa, çabaların bir sonraki seçilen kişi tarafından devam etmesini sağlamak için seçimlerden 4 ay öncesine kadar hiçbir seçim hareketinde bulunmaması için sesleniyoruz. İki liderin, sorunun zorlu noktalarına odaklanmasını ve çözümün şeklini belirleyecek olan son noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bir sonraki seçimin, tüm Kıbrıslıların çözümü tamamlayacak ve adadaki federal barışı sağlamlaştıracak lidere oy vereceği, federal bir seçim olmasını istiyoruz.

 5. Siyasi partilere, örgütlere ve sivil topluma insanları bilgilendirme insiyatifini almaları için sesleniyoruz. Şu anda güvenlik etrafında dönen zorlu problemlerde olduğumuzdan, Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı siyasetçilerinin Kıbrıslı Rumlara korku ve görüşlerini aktaracağı ve Kıbrıslı Rum çözüm yanlısı siyasetçilerin Kıbrıslı Türklere korku ve görüşlerini anlatacağı iki toplumlu toplantılar olmalıdır. İlerici sivil toplum örgütlerine, kültür gruplarına, sanatçılara ve derneklere, cesaret edip barışçıl birleşme için önemli adımlar atmaları, iki toplumlu federasyonlar yaratarak organizasyonlarına bütün Kıbrıs’a hitap eden yeni bir dinamik getirmeleri için sesleniyoruz.

 6. Günümüzdeki kriz bize Kıbrıs’taki çıkmazın ne çoğunluğun fikrini tüm topluma kabul ettirmesi, ne azınlığın vetoyla karar vermeyi bloke etmesi, ne üçüncü ülkelerin askeri gücü, ne de diğer toplumu karar alma mekanizmasından atarak ya da birleşik kurumlardan çekilerek çözülemeyeceğini gösteriyor. Liderlerimize, siyasi olarak daha da güçlenmek için, akıllıca hareket etmeleri ve bu krizden bişeyler öğrenmeleri için sesleniyoruz.


 Barışı şimdi istiyoruz! Dayanışma - Kıbrıslı blogcular"

Ώσπου να αντιληφθούν άπαντες την σημασίαν του χρόνου που περνά, stay cool and keep rocking!

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Αντίο...


Εν ήμαστεν φίλοι, υπό την καθαρήν έννοιαν της λέξης, τουλάχιστον όπως την ορίζω εγώ. Ήμαστεν γνωστοί τζιαι συμμαθητές, τόσον στο γυμνάσιον όσον τζιαι στο λύκειον. Νομίζω η πρώτη φορά που εδιαπιστώσαμεν ο ένας την ύπαρξην του άλλου ήταν στη δευτέραν γυμνασίου, όταν επαίξαμεν μαζίν, στην "μικτήν δευτέρας τάξης" τους τριταίους. Αθθυμούμαι ότι κάποιοι δευτεραίοι είχαν παράπονον που εν επαίξαν, τζιαι είχαν τα μαζί μου για κάποιο λόγον, τζιαι ο Χριστόφορος είπεν τους "μα μια χαρά παίζει ο Γούφης (αν τζιαι τότε εν είχα ακόμα αποκτήσει το συγκεκριμένο παρατσούκλι - είπεν με, με το επίθετο μου), όποτε τον είδα επροσπαθούσεν". Νάμπου θυμάται ο άθρωπος αφορμής δοθείσης...τέσπα. Λλίον πολλά τούτη πρέπει να ήταν η μόνη άξια λόγου επαφή μας στο γυμνάσιον.
Στο λύκειον, εθκιάλεξεν κλασσικόν, τζιαι ήταν συμμαθητής μιας πρώτης ξαδέρφης μου, η οποία τολμώ να πω ήταν που τες πλέον γοητευτικές παρουσίες του σχολείου. Έτσι νομίζω τότε πιο πολλά είχα στα μάθκια του Χριστόφορου την ιδιότηταν του "ξαδέρφου" της όμορφης συμμαθήτριας του παρά οτιδήποτε άλλον. Τα νταραβέρκα μας λλία, σχετικά αδιάφορα, αλλά είχα μιαν γενικήν εικόναν του, σαν ενός δημοφιλή, ειδικά στα κορίτσια, τζιαι εξαιρετικά δραστήριου κοινωνικά, συμμαθητή. Οι καθηγητές ελατρεύαν τον έχω την εντύπωσην, τζιαι η δημοφιλία του εφ'όλης της ύλης μάλλον ενστάλαζεν στην εφηβικήν ιδιοσυγκρασία μου αισθήματα παραπάνω φθόνου παρά θαυμασμού. Τουλάχιστον ώσπου να περάσουν τα πρώτα θκιό χρόνια τζιαι να πάμεν στην τρίτην, ως seniors, που λεν τζιαι στα αγγλικά χωρκά. 
Στην τρίτην λυκείου εκλέγηκεν πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, τζιαι κατά την χρονιά τζιείνην εννά έλεα ότι εμπήκεν πιο έντονα "υπό το φως των προβολέων". Έτσι είχα την ευκαιρίαν να τον παρατηρήσω καλλίττερα. Εξακολουθούσεν να μου φκάλλει τζιείνον τον αέραν της "ψυχής της παρέας", τζιαι του "πολιτικάντη", αλλά στες φορές που ήρταμεν σε επαφήν, η συμπεριφορά του ήταν τούτον που λέμεν "κινητήριος δύναμη". Είshεν μεράκκιν ο άθρωπος, άμα εκαταπιάνετουν με κάτι, εδίαν τα ούλλα. Χαρακτηριστικά, στο διαγωνισμόν debate που έγινεν προς το τέλος της χρονιάς, ανέλαβεν μαζίν με μιαν συμμαθήτριαν μας, τον τρομερά δύσκολον ρόλον του απολογητή ενός ένοπλου αγώνα για απελευθέρωσην της Κύπρου. Φυσικά εχάσαμεν, αλλά έχω στο μυαλόν την εικόναν του πάθους που έφκαλεν ως αγορευτής τζιαι της καθαρότητας των επιχειρημάτων του. Προφανώς ο δρόμος προς την καριέραν του άρκεφκεν κάπου τζιαμέ (έγινεν δικηγόρος τελικά).
Έχω την εντύπωσην ότι οι τελευταίες μας επαφές πριν την αποφοίτηση μας, ήταν κατά την καλλιτεχνικήν του σχολείου, όπου εσυμμετείχαμεν ως "Sabotage". Προκαλεί μου πλέον θυμηδίαν (τότε είχα εκνευριστεί) η προσπάθεια του, εξαιρετικά διπλωματική τζιαι κόσμια, να μας πείσει να περιορίσουμεν το υπό παρουσίασην "βαρβαρίτζιην" μας, διότι επρόβλεπεν ότι το κοινόν ήταν να κουραστεί. Αποδείκτηκεν σωστός, αλλά εμείς εν τον ακούσαμεν τζιαι επαίξαμεν όσα εγουστάραμεν anyway. Πάντως, έχω ακόμα το βίντεο της καλλιτεχνικής τζιείνης, τζιαι ο Χριστόφορος κάμνει πολλές εμφανίσεις, ως ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης.
Εκάμαμεν πολλά χρόνια να ξαναβρεθούμεν, μετά το 1992 που αποφοιτήσαμεν. Ήβρα τον σε έναν γήπεδο φούτσαλ, παρέαν με 3-4 άλλους γνωστούς τζιαι φίλους της παιδικής τζιαι μαθητικής ηλικίας, 12-15 χρόνια μετά. Ήταν σε φόρμαν θα έλεα, παρά τα λλία έξτρα κιλάκια τζιαι μιαν υποψίαν φαλακρίτσας. Τα υπόλοιπα ήταν τζιαμέ, η ίδια νηφάλια έκφραση τζιαι ο γνωστός τόνος φωνής στο "νάμπου ρε Γούφη;". Εβρεθήκαμεν τζιαι στο reunion της 20ετίας μετά την αποφοίτηση, αλλά η εικόνα που κρατώ εν τζιείνη κάτω που το φως των προβολέων του φούτσαλ, με τα ρούχα τζιαι τα παπούτσια της μάππας, βρεμένος που τον ιδρώταν, να ετοιμάζεται να πάει σπίτιν του. Ήταν καλός παίκτης ο Χριστόφορος, τζιαι ανορθωσιάτης τζιόλας. 
Εσυναντηθήκαν με το θάνατον πάνω στη δουλειάν του από ότι άκουσα. Μπορώ να τον φανταστώ, να γυρίζει να τον θωρεί με τζιείνον το χαρακτηριστικόν ύφος του τζιαι να τον ρωτά: "Νάμπου ρε χάρε, ήντα δουλειάν έshιεις δαμέ;". Ήντα δουλειάν, στα 43 του, τα γέρημα τζιαι τα κλεισμένα!
Ο Χριστόφορος αφήνει πίσω του σύζυγον τζιαι κόρην σε πολλά τρυφερήν ηλικίαν. Εν ξέρω τι μπορεί να τους πει κανένας, πέραν που να ευχηθεί να έχουν δύναμην τζιαι να κρατήσουν μαζίν τους όσα επρόλαβεν να τους δώσει. Σήμερα το μεσημέριν εννά πεταχτώ τζιαι γω να του πω έναν αντίο, στην εκκλησίαν δίπλα που το γυμνάσιο μας.
Ώσπου να ξαναβρεθούμεν κάπου, κάποτε, stay cool and keep rocking!