Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Το Ευγενές Σπορ του Debate και τα Λογικά Σφάλματα

Αν το συγκεκριμένο σπορ επρόσφερεν οποιανδήποτε χρηματική αποζημίωση, ακόμα τζιαι για μετρίου έως κακού βεληνεκούς σχολιαστές όπως moi, έθθα έκαμνα τίποτε άλλον, τόσο μου αρέσκει να ακούω τη φωνή μου ή να θκιαβάζω τες αρλούμπες μου. Αλλά κάθε καλός, έστω τζιαι ερασιτέχνης debater θα έπρεπε να έσιει υπόψη του τα εξής, επονομαζόμενα Λογικά Σφάλματα, ώστε να τα αποφεύγει ο ίδιος τζιαι να τα καυτηριάζει όταν τα αντιμετωπίζει από άλλους, "αντιπάλους" στη συζήτηση. Ειδικά κάτι αχώνευτους/ες που οφείλεις να τους βάλλεις στη θέσην τους (ονόματα εν λαλούμεν, υπολείψεις εν θίγουμεν).

Πριν τα αναρτήσω για να τα απολαύσετε, πρέπει να τονίσω ότι είναι "κλεμμένα" που το υπέροχον fb blog των Cyprus Freethinkers, επιμελημένα από τον φίλτατον τζιαι ηγέτην Κυριάκον "Papzee" Παπασπύρου. Ενδέχεται δε να τα βελτιώσει ακόμα παραπάνω. Για την ώραν, enjoy!
Stay cool and Keep rocking!!!