Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Video assistant referee (VAR)

Στην Κύπρον έχουμεν τους αθλητικογράφους που ταιρκάζουν με το ποιόν των φιλάθλων μας. Επειδή ο μέσος όρος των φιλάθλων μας έννεν πραγματικοί φίλαθλοι, αλλά οπαδοί (εμού συμπεριλαμβανομένου, για να μεν το παίζω υπεράνω), έτσι είναι τζ̆αι ο μέσος αθλητικογράφος. Απλά όπως ορισμένοι που τους οπαδούς εν πραγματικοί κάφροι, έτσι είναι τζ̆αι ορισμένοι αθλητικογράφοι.
Ας πιάμεν το θέμαν του VAR ας πούμεν (όσοι εν το ξέρετε, επειδή προφανώς εν ασχολείστε με τον φούρπον, google it). Ορισμένοι αθλητικογράφοι υιοθετήσαν μιαν αυθαίρετην θέσην ότι εν κάτι "κακόν" τζ̆αι πάσιν. Ότι στοιχεία τζ̆αι να τους φέρεις, όσα επιχειρήματα τζ̆αι να τους παραθέσεις, ατού. Το VAR καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Ημίσ̆ι μου.
Ένας που τούτους εδήλωσεν την συγκεκριμένην πεποίθησην του πόψε στο ραδιόφωνο. Ότι τζ̆αι καλά, "όσοι που μας ήμαστεν εναντίον του VAR δικαιωνούμαστεν". Όπως έχουν δικαιωθεί ότι η κάρτα φιλάθλου εν επιζήμια τζ̆αι ότι "εννά ππέσει". Τζ̆αι τα επιχειρήματα του ήταν ότι " εννά αλλάξει το DNA του ποδοσφαίρου" τζ̆αι ότι "εννά χαθεί ο αυθορμητισμός". Ἐλαβεν πάντως μιαν πολλά ωραίαν απάντησην που ακροατήν. "Το VAR" λαλεί του, "εκάμναμεν το ως τωρά ούλλοι εμείς, στες εκπομπές της τηλεόρασης τζ̆αι στες οπαδικές εκπομπές του ραδιοφώνου. Το μόνον που αλλάσσει είναι ότι γίνεται μέσα στο γήπεδον, τελειώνει εν τη γενέσει του, τζ̆αι πάμεν πάρακάτω. Ούτε καφκάες ούτε τίποτε". Εννοείται ότι ο έμπλεος συναισθήματος αθλητικογράφος αντέδρασεν με άσχετες κουβέντες περί "ρομπότ", λες τζ̆αι θα ήταν κάτι κακόν να βάλεις παραπάνω τεχνολογίαν κάπου, ότι τζ̆αι καλά "μηχανοποιεί" σε.
Όσον αφορά το "DNA". Η μάππα που τον τζ̆αιρόν που άρκεψεν να παίζεται εδέχτηκεν τόσες πολλές αλλαγές στους κανονισμούς της τζ̆αι τον τρόπον θεώρησης της ως άθλημαν, που παίζει να εν η πιο "μπασταρδεμένη" επινόηση του αθρώπου, ειδικά στον χώρον του αθλητισμού. Λλίη τεχνολογική υποβοήθηση του έργου του διαιτητή, που με τες σημερινές ταχύτητες του παιχνθκιού έσ̆ει γίνει απίστευτα δύσκολον, εν πρόκειται να πειράξει κανέναν "γονίδιον", αντίθετα εννά φέρει βελτιώσεις. Η δε επιβάρυνση του "αυθορμητισμού" πάλε εν στο μυαλόν ορισμένων. Η ούλλη διαδικασία του VAR διαρκεί το πολύν 1 με ανάμισυ λεπτόν. Που έννεν καθόλου αρκετόν να διαταράξει την ροήν του παιχνιθκιού. 
Υπάρχουν προβλήματα; Σίουρα, όπως σε κάθε νέαν εισαγωγήν κανόνων τζ̆αι συστημάτων. Π.χ. ενδεχομένως να μεν εφαρμόζεται διαφανώς για ούλλες τες αμφισβητούμενες φάσεις, επειδή όπως "πιάννει" κάποιος τους διαιτητές ή εν ανίκανοι, έτσι μπορεί να ισχύσει τζ̆αι με τους VARίστες. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά: με το βίντεο τζ̆αι την ευκρίνειαν των σημερινών καμερών, ούτε τα λάθη των VARίστων μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Αργά ή γλήορα τυχόν ασυνέπεια εννά εντοπίζεται. Η δε πιθανότητα λάθους του συστήματος έννεν μεν μηδέν, αλλά σίουρα εν τάξης μεγέθους πιο μικρή που του διαιτητή.
Ώσπου να μεν είμαστεν τόσον προκατειλημμένοι τζ̆αι γιναξ̆ίες, stay cool and keep rocking!