Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Αναστασιάδης

 


Το 2013 εψήφισα τον Αναστασιάδην για πρόεδρον παρόλον που ήδη η ιδεολογία μου απείχεν παρασάγγας που την δικήν του τζ̆αι το ότι γενικά αντιπροσώπευεν ως άθρωπος. Πολιτικός καριέρας, δικηγόρος με μεγάλον πλούτον, εμφανώς αλαζόνας ήδη, ο "Νίκαρος" δεν αποτελούσεν ούτε τότε για τα κριτήρια μου ότι καλλύττερον για τον προεδρικόν θώκον της χώρας μου. Εψήφισα τον τότε για θκυό λόγους: (1) για την στάσην του το 2004, τζ̆αι γενικά την διακηρυγμένην θέσην του υπέρ του πλαισίου διαπραγμάτευσης (2) γιατί ο άθρωπος που είσ̆εν απέναντι του δεν ήταν, πάλε με βάσην τα κριτήρια μου, επαρκής για την θέσην του προέδρου της δημοκρατίας, ασχέτως αν ιδεολογικά τζ̆αι σαν χαρακτήρας ήταν σαφώς πιο θετικός. 
Κατά την πρώτην του θητείαν ο Αναστασιάδης επέτυχεν τρία σημαντικά πράματα. Εμείωσεν την θητείαν στον στρατόν, επροχώρησεν την εφαρμογήν του ΓΕ.Σ.Υ. τζ̆αι έφκαλεν μας που τα μνημόνια στα οποία είχαμεν συρθεί μετά που διαδοχικές οικονομικές φούσκες. Στο δε κυπριακόν εφάνηκεν να πλησιάζει την επίτευξην συμφωνίας όσον κανένας άλλος, για να κάμει πίσω κυριολεκτικά στο παρά έναν, με τα γνωστά αποτελέσματα. 

Έτσι, παρά το ότι σε συνολικόν επίπεδον, έκρινα τον έναν επιτυχημένον πρόεδρον, δεν τον εψήφισα το 2018. Εψήφισα τον αντίπαλον του, παρόλον που ήταν ο ίδιος, ανεπαρκής άθρωπος (για πρόεδρος, οϊ γενικώς). Τότε είχα την αίσθησην ότι ο μέσος Κυπραίος ψηφίζει με πρώτον κριτήριον το κυπριακόν. Είχα λάθος. Ο μέσος Κυπραίος, ενδεχομένως ήδη που το 2013, εν ψηφίζει βάσει του κυπριακού. Έσ̆ει βάλει ως προτεραιότηταν άλλα δεδομένα. Δυστυχώς. Με το κυπριακόν στο στάτους κβο, κάμε ότι άλλον θέλεις, αρρωστά τα ούλλα. 

Στην 2ην του θητείαν ο Αναστασιάδης έφκαλεν επανειλημμένα την αλαζονείαν που τον χαρακτηρίζει, ενδυναμωμένος που την άνετην του επικράτησην στες εκλογές. Άφησεν το κυπριακόν να "παγώσει", ωσάν να μεν είμαστεν ως πλευρά οι άμεσα πληττόμενοι που την παρέλευσην του χρόνου, ενώ επανειλημμένα υπενίχτηκεν, σαν τον τελευταίον απορριπτικόν, ότι υπάρχουν Κυπραίοι "οπαδοί της όποιας λύσης". Στο εσωτερικό πεδίον έγινεν πιο πρόδηλη η εξυπηρέτηση συμφερόντων τζ̆αι η ικανοποίηση κύκλων, τόσον με τον διορισμόν υπουργών τζ̆αι αξιωματούχων όσον τζ̆αι με την γενικότερην συμπεριφοράν προς κάθε μορφήν κριτικής τζ̆αι αντιπολίτευσης. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης κατά την περίοδον της πανδημίας έχουν θετικόν πρόσημον, τουλάχιστον ως τωρά, ενώ αν αληθεύει ότι έσ̆ει προχωρήσει η μεταρρύθμιση στην τοπικήν αυτοδιοίκησην, τότε στην λίσταν των κατορθωμάτων του Αναστασιάδη προστιθεται η πρόοδος σε άλλον έναν τομέαν όπου η κατάσταση ήταν διαχρονικά απαράδεκτη. 

Η ιστορία με τα διαβατήρια σίουρα σκιάζει την διακυβέρνησην, όπως τζ̆αι η ιστορία του συνεργατισμού, ενώ η επιλογή ανεπαρκέστατων ατόμων σε καίριες θέσεις, όπως του υπουργού παιδείας τζ̆αι εσωτερικών ή της συζύγου ενός μεγαλοδημοσιογράφου ως υπουργού δικαιοσύνης προκαλούν δικαιολογημένες αντιδράσεις. Που την άλλην, το φαινόμενον της διαφθοράς, ακριβώς επειδή εν αλληλένδετον με το κυπριακόν πρόβλημαν, εν αφήνει κανέναςνχώρον "καθαρόν". Εν προφανές το μούθκιασμαν της αντιπολίτευσης με τες αποκαλύψεις του Al Jazeera, αφού εν υπάρχει "καθαρή φωλιά" σε κανέναν πολιτικόν χώρον, τζ̆αι μια πιο εντατική διερεύνηση αγχώνει τους ούλλους. Για να αλλάξει πραγματικά η Κύπρος ως προς την διαφθοράν χρειάζεται αφενός λαός που να αντιδρά σε πιο μεγάλην έντασην τζ̆αι διάρκειαν, τζ̆αι δημοσιογραφία πραγματικά ανεξάρτητη που την εξουσίαν, σε ούλλα τα επίπεδα. Ούτε το έναν υπάρχει, ούτε το άλλον, τζ̆αι σε συνδυασμόν με την παράνοιαν του στάτους κβο στο κυπριακόν, δύσκολα αλλάσσουν τα πράματα.

Κλείοντας για τον Αναστασιάδην, στο τέλος της μέρας μεινίσκω με έναν μεγάλον "γιατί". Το 2016-17 είσ̆εν την ευκαιρίαν να γραφτεί το όνομαν του στην ιστορίαν, ενδεχομένως να κερδίσει υποψηφιότηταν, μαζίν με τον λεβέντην τον Ακκιντζ̆ί, για το βραβείον νόμπελ ειρήνης. Ούλλα τα άλλα είσ̆εν τα, πλούτον, πολιτικήν ισχύν, καθιερωμένες σχέσεις με το κεφάλαιον εντός τζ̆αι εκτός Κύπρου. Τι τον έκαμεν να τραβήσει πίσω, λλία μέτρα πριν το τέρμαν; Οι εικασίες πολλές αλλά δύσκολα εννά μάθουμεν ολόκληρην την αλήθκειαν. Πάντως έσ̆ει ακόμα θκυό χρόνια θητείας, οπότε η αξιολόγηση του εν ολοκληρώνεται. Τζ̆αι παρά την διαφωνίαν μου με τους χειρισμούς του, τζ̆αι την άβυσσον που μας χωρίζει ιδεολογικά, εν θα έχω πρόβλημαν να τον αξιολογήσω αντικειμενικά. 

Ώσπου να λήξει η θητεία του Αναστασιάδη, stay cool and keep rocking!