Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Rock of the Woof 2022!

 


Και ναι αγαπητοί άπαντες, ήρτεν ξανά τζ̆είνη η χρονική στιγμή του έτους που περιμένει κάθε μουσικόφιλος ο οποίος σέβεται τον εαυτόν του (είπαμεν τα, μεν τα ξαναλαλούμεν). Φέτος έχω σας διπλήν απόλαυσην, αφού ελέω της υπέροχης εφαρμογής Spotify, επέρασα τούτους τους 12 μήνες ακούοντας τόσον τζ̆αινούρκον ροκ τζ̆αι μέταλ, αλλά τζ̆αι παλιόν, το οποίον όμως είτε εν είχα ξανακούσει είτε εν ήξερα ποια τραούθκια ήταν.

Έτσι έχουμεν θκυό Top Ten, το έναν με κυκλοφορίες του 2022 τζ̆αι το άλλον με τραούθκια που το ροκ τζ̆αι μέταλ ένδοξον παρελθόν. Απολαύστε υπεύθυνα:


Rock of the Woof 2022 - New Releases


10. Where angels fear to fly - Battle beast

9. Compliance - Muse

8. Wild child - The Black Keys

7. Grains - Konvent

6. This is Mongol - The Hu

5. Endzeit - Schwarzer Engel

4. Wheel of death - Slashy Sue

3. Nightrider - Venator

2. Melt - The Dogs

1. House of Mirrors - Archenemy


Rock of the Woof 2022 - Discoveries of Old


10. Steel the light - Q5

9. Better by you, better by me - Spooky Tooth

8. To her darkness - In Solitude

7. Dead rock commandos - Nightstalker

6. Vision thing - Sisters of Mercy

5. Lumessakahlaajat - Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

4. Angel of betrayal - Spiritual Beggars

3. Sign of the wolf - Pentagram

2. Alma mater - Moonspell

1. Oi oi oi - Zivanished


Ως του χρόνου έτσι τζ̆αιρόν περίπου, με το Rock of the Woof 2023, stay cool and keep rocking!