Follow by Email

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Η παραβολή της "εγγυήτριας δύναμης"


Εζούσαν κάποτε σε ένα σπίτιν θκιό συγκάτοικοι. Η συγκατοίκηση τους ήταν τόσον παλιά που δύσκολα αθθυμούνταν πότε άρχισεν. Ο ένας, ο Γιαννής, ήταν πέντε φορές πιο μεγαλόσωμος που τον άλλον, τον Χασάνη. Γενικά εν ήταν κολλητάρκα αλλά ας πούμεν ότι ούτε προβλήματα ιδιαίτερα είχαν. Μέσα στο σπίτιν είχαν έναν σπιτονοικοτζύρην, τον Μπίλλην, ο οποίος είshιεν κουβαληθεί σχετικά πρόσφατα, τζιαι εκαταπίεζεν τους τζιαι τους θκιό. Ήταν καμμιάν εκατοστήν φορές πιο μεγαλόσωμος που τον Γιαννήν, ότι εφκάλλαν εσύναεν το για ενοίκιον, τζιαι εν ελάλεν να σηκωθεί να φύει με το καλόν. Οπότε ο Γιαννής, που είshιεν έναν ξάδερφον, τον Μήτσον, ο οποίος ήταν πιο μεγαλόσωμος που λλόου του, επαρακάλεσεν τον να βοηθήσει να θκιώξουν τον Μπίλλην. Μάλιστα ο Γιαννής ήθελεν να ζήσουν μαζίν με τον ξάδερφον τον Μήτσον, όταν εκαταφέρναν να θκιώξουν τον Μπίλλην, όπως είχαν πάει να ζήσουν με τον Μήτσον διάφορα ξαδέρφια που εφεύκαν που τους σπιτονοικοτζύρηδες τους.
Ο Χασάνης, που είshιεν τζιαι τζιείνος έναν ξάδερφον, τον Κεμάλ, άκουεν τες προθέσεις του Γιαννή τζιαι εν του αρέσαν. Διότι εφοάτουν ότι άμα ευρίσκουνταν τα ξαδέρφκια μαζίν, τζιείνος ήταν να περισσέψει. Οπότε πάει στον Κεμάλ, ο οποίος ήταν πιο γομάριν τζιαι που τον Γιαννήν τζιαι που τον Μήτσον, τζιαι λαλεί του "το και το" τζιαι βοήθα με, τουλάχιστον αν ο Γιαννής θέλει να βάλει δαμέσα το Μήτσον, να πιάσω εγώ μιαν κάμαρην δική μου που να μεν μπορούν να με φκάλουν έξω με το έτσι θέλω. Φυσικά ο Κεμάλ, ο οποίος εθώρεν ότι το σπίτιν ήταν πολλά καλόν τζιαι σε καλή θέσην, είπεν στον ξάδερφον του να μεν φοάται, τζιαι θα καθαρίσει τζιείνος για λλόου του. Αλλά φυσικά εν θα τον εχάλαν να πιάσει ο ίδιος το σπίτιν, ή έστω έναν κομμάτιν, σαν συγγενής του Χασάνη που ήταν.
Εν τω μεταξύν, ο Γιαννής με τον Μήτσον εμάχουνταν να θκιώξουν τον Μπίλλην με το καλόν, αλλά τζιείνος εν ετάρασσεν, διότι το σπίτιν ήταν κοντά σε κάτι καλές δουλειές. Έτσι ο Γιαννής, σε συνεννόησην με τον Μήτσον, άρκεψεν να κάμνει του Μπίλλη προβλήματα. Έσπαζεν του τα υδραυλικά, εχάλαν του τα ηλεκτρικά, ακόμα τζιαι κλάππες έβαλλεν του καθώς επερπατούσεν. Ο Μπίλλης επήρεν τα αλλά εν ήταν εύκολον να πιάσει μέσα τον Γιαννήν, διότι ως πιο μικρόσωμος, εν επιάννετουν. Παράλληλα, τες δουλειές τζιαμέ κοντά έπιασεν τες ο δικός του ο ξάδερφος, το πιο μεγάλο γομάριν που ούλλους, ο Σάμης, ο οποίος άρκεψεν να του λαλεί νάμπου να κάμει. Τζιαι έναν που τζείνα που του είπεν ήταν να σηκωστεί να φύει που το σπίτιν του Γιαννή τζιαι του Χασάνη γιατί ήταν δική του πιάτσα πλέον.
Έν τω μεταξύν, ο Μπίλλης μπορεί να έβαλεν την ουράν κάτω που τα shιέλια αλλά είshιεν κάχριν του Γιαννή για τες ταλαιπωρίες που του έκαμνεν. Οπότε έπιασεν τον Χασάνην που κοντά τζιαι έταξεν του να τον βοηθήσει να μεν χάσει το πάτημαν του στο σπίτιν τους. Οπότε ο Χασάνης, που η αλήθκεια εν τζιαι είshιεν τόσον πρόβλημαν με τον Μπίλλην, άρκεψεν να τον βοηθά εναντίον του Γιαννή. Ε, φυσικά ο Γιαννής μόλις το εκατάλαβεν, εμούνταρεν να δέρει τον Χασάνην. Βρίσκει ευκαιρίαν ο Μπίλλης, μαζίν με το Σάμην τζιαι τον Κεμάλ, τζιαι αφού τους χωρίζουν, βάλλουν τους να υπογράψουν νέον συμβόλαιον συγκατοίκησης, το οποίον, επειδή είπαμεν ο Γιαννής ήταν πέντε φορές πιο μεγάλος που τον Χασάνην, θα το "εγγυούνταν" ο Κεμάλ με τον Μήτσον τζιαι τον - μεγάλη ειρωνία - Μπίλλην. Ούλλα τούτα με τες ευλογίες του Σάμη, που εθώρεν ότι το σπίτιν ήταν μέσα στην επιρροήν του τζιαι έθθα εμπόρεν ένας άλλος νταής, ο Ιβάνης, να βάλει shέριν.
Έτσι ο Γιαννής τζιαι ο Χασάνης, για πρώτη φοράν είχαν το σπίτι δικόν τους, εκτός που έναν κομμάτιν της αυλής που αφήκαν του Μπίλλη για τες δουλειές του με τον Σάμην. Έλα όμως που λόγω του καφκά που εκάμαν πριν το νέο συμφωνητικόν,  ο Γιαννής εν εχώνευκεν τον Χασάνην τζιαι  ήθελεν να πάει με τον Μήτσον, ενώ τζιαι ο Χασάνης εξύνετουν να συνεννοηθεί με τον Κεμάλ για να μοιράσει το σπίτιν, τζιαι ο καθένας στο δωμάτιον του. Οπότε ο Γιαννής στην πρώτην ευκαιρίαν έπιασεν το συμφωνητικόν τζιαι εμάshιετουν να αλλάξει τους όρους, περιορίζοντας τα, υπερβολικά ευνοϊκα εν γεγονός, προνόμια του Χασάνη, μέσα στο σπίτιν τους. Ο Χασάνης άλλον που εν ήθελεν, επήεν τζιαι εκλείστηκεν μέσα στο δωμάτιον του, τζιαι εν άφηνεν τον Γιαννήν να μπει. Φυσικά τζιαι ο Γιαννής, που είshιεν τον έλεγχον των πιο σημαντικών "υποδομών", άφηκεν τον Χασάνην να βράζει μέσα στο δωμάτιον, χωρίς επαφήν με τον έξω κόσμον.
Ούλλα τούτα επαρακολουθούσαν τα ο Μήτσος, ο Κεμάλ τζιαι  - κυρίως - ο Σάμης, ο οποίος εθώρεν ότι εχαλούσεν η ισορροπία που τον εβόλευκεν, ενώ επαρακολουθούσεν τζιαι ο Ιβάνης. Άησ'τον πελάν, ο Γιαννής, επειδή εθώρεν ότι ούτε ο Μήτσος ούτε ο Σάμης εν εκάμναν τίποτε να τον βοηθήσουν, εγλυκοθώρεν τον Ιβάνην. Οπότε ο Σάμης επήεν στους θκιό συγκάτοικους τζιαι επρότεινεν τους να χωρίσουν το σπίτιν, διώντας λλίον του Κεμάλ, για να εν ούλλοι χάππυ. Ο Γιαννής με το Μήτσον εν εδεχτήκαν γιατί έτσι έμπαινεν ο Κεμάλ μέσα στα πόθκια τους, τζιαι εν θα εμπορούσαν να ζήσουν παρέαν, τζιαι να ξεφορτωθούν τζιαι τον Χασάνην. 
Τζιαι επέρασεν ο τζιαιρός, τζιαι ούτε με τον Μήτσον εζούσεν ο Γιαννής, ούτε δωμάτιον δικόν του είshιεν εξασφαλίσει ο Χασάνης. Τζιαι εμάχουνταν να τα εύρουν συζητώντας, αλλά με τόσα ξαδέρφκια τζιαι νταήδες νεκατωμένους, ήταν πολλά δύσκολον. Ακόμα τζιαι έτσι όμως, εφαίνετουν κάπου να βάλλει ο Χασάνης νερόν στο κρασίν του τζιαι να δέχεται να αλλάξει η συμφωνία σε αρκετά σημεία που ήθελεν ο Γιαννής. Πόσον τζιαιρόν εξάλλου να μεινίσκει κλεισμένος σε έναν δωμάτιον;
Πάνω που εκόντευκεν να λυθεί το θέμαν, έρκεται μεγάλη αναποθκιά. Ο Μήτσος, σε μιαν παρατεταμένην περίοδον ψυχοπάθειας, που την ελέαν "χούνταν", εμούνταρεν τον Γιαννήν, ο οποίος επίσης έπασχεν που διχασμένην προσωπικότηταν, αφού ένα μέρος του ήθελεν να τα εύρει με τον Χασάνην τζιαι να ζήσουν παρέαν τζιαι έναν άλλον ήθελεν να ζήσει με το Μήτσον. Μέσα στη φασαρίαν, ο Κεμάλ, που έβλεπεν τούτους τους καφκάες των ξαδέρφων, τζιαι ήθελεν να τους εκμεταλλευτεί, μπαίνει μέσα στο σπίτιν τζιαι αφού διά κάμποσες του γέρημου του Γιαννή, κάμνει κατάληψην του μισού σπιθκιού. Τζιαι φυσικά, στρογγυλοκάθεται για τα καλά. Ώσπου να καταλάβει ο Χασάνης ότι ο Κεμάλ εν το συμφέρον του που εθώρεν πρώτα, τζιαι οϊ το δικόν του, επεράσαν πολλά χρόνια. Όταν εξύπνησεν, ήταν πάλε κλειδωμένος στο ίδιον δωμάτιον, ξεκομμένος που τον κόσμον. Ο Μπίλλης τζιαι ο Σάμης, ο πρώτος αφού εν επηρεάστηκεν το κομμάτιν της αυλής που του αναλογούσεν, τζιαι ο δεύτερος αφού ο Ιβάνης εν εκατάφερεν να βάλει shιέριν στο σπίτιν, εν εκάμαν τίποτε, παρά να το πάιξουν πάλε μεσολαβητές στους συγκατοίκους.
Σήμερα το σπίτιν εξακολουθεί να εν μοιρασμένον. Ο Γιαννής εσυνήλθεν που το ξύλον που έφαεν τότε αλλά η διχασμένη προσωπικότητα παραμένει. Ένα μέρος του θέλει ακόμα το Μήτσον, παρά το τι έγινεν παλιά. Έναν άλλον θέλει να εκδικηθεί το Χασάνην για όσα ετράβησεν που τον Κεμάλ. Έναν τρίτον θωρεί ότι η μόνη διέξοδος είναι να τα εύρει με το Χασάνη τζιαι να ζήσουν μέσα στο κοινό σπίτιν σαν αθρώποι. Μπορεί να ελέγχει την εξώπορταν αλλά επεθύμησεν τα δωμάτια που εν μπορεί να ζήσει. Ο Χασάνης δείχνει πιο συνειδητοποιημένος ότι τα ξαδέρφκια τζιαι των θκιό τους, αλλά τζιαι ο Μπίλλης με τον Σάμην, εν πίσω που μεγάλο μέρος του προβλήματος τους. Αλλά που την άλλην φοάται να μείνει μόνος του με τον Γιαννήν, διότι μπορεί να τον μουντάρει. Οπότε, παρά τα πόσα ετράβησεν τζιαι τζείνος που την συγκατοίκησην με τον Κεμάλ, θέλει στο νέο συμφωνητικόν να έshιει όρον ότι ο Κεμάλ εννά κρατά κλειδί να μπει για να τον βοηθήσει αν πάει ο Γιαννής να τον κουρπατζιάσει. Ο δε Γιαννής λαλεί ότι τωρά έννεν εποχή για έτσι όρους, διότι εμπήκεν σε μια λέσχην "μη βίας", όπου τον εμάθαν ότι πρέπει να συζητάς τζιαι οϊ να κουρπατζιάζεις, τζιαι τούτη η λέσχη θα του φκάλει πιστοποιητικόν ότι εν καλόν παιδίν τζιαι εν κουρπατζιάζει κόσμον πλέον. Τελευταία τζιαι ο Μήτσος συμφωνεί, ότι εν τον κόφτει να μπει εγγυητής. Ο Κεμάλ όμως εν άλλη υπόθεση. Για να μεν μπει έτσι όρος θέλει ανταλλάγματα. Διότι μεν ξεχάννουμεν ότι εν θρονιασμένος μέσα στο σπίτιν, τζιαι ούτε ο Γιαννής ούτε ο Μήτσος μπορούν να φκουν πάνω του. 
Άσε που ο Μπίλλης τζιαι ο Σάμης εν πάντα τζιαμέ, για να παρακολουθούν τι γίνεται, ώστε να μείνει το σπίτιν μέσα στον έλεγχον τους.
Δύσκολα τα πράματα για το Γιαννήν τζιαι τον Χασάνην. Πρέπει ο ένας να βάλει πίσω του το κάχριν για το ξύλον που έφαεν τζιαι να δεχτεί ο Χασάνης να έshιει προνόμια που εν παραπάνω που το μέγεθος του, τζιαι ο άλλος να δεχτεί ότι εν μπορεί ο κάθε Κεμάλ να δικαιούται να κάννει νταηλίκια του συγκάτοικου του όποτε γουστάρει. Αλλά τα πράματα εν απλά. Το σπίτιν έναν είναι, τζιαι για να ζήσουν καλά μέσα πρέπει να γίνουν τζιαι τζιείνοι έναν. Στο κάτω-κάτω, εν τζιαι εδοκιμάσαν να ζήσουν ποττέ μόνοι τους για πολλύν τζιαρόν, ώστε να δουλέψει η ζωή τζιαι η καθημερινότητα υπέρ τους. Τζιαιρός να το πράξουν.

Ώσπου να το πράξουν, stay cool and keep rocking!

7 σχόλια:

 1. Ο Πέτρος, ο Γιόχαν και Φράνς ... που λαλούμεν :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάτι μου θυμίζει τούτη η ιστορία, κάτι μου θυμίζει...
  Πολλά καλό ρε Γουφ, μπορούν να το διαβάσουν και παιδιά και να καταλάβουν πολλά πράματα.
  Κόλον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Thx. Εγώ λαλώ σου τα κοπελλούθκια μια χαρά καταλάβουν, εν οι μεγάλοι που έχουν πρόβλημαν τζιαι κολλήματα.

   Διαγραφή
 3. Απαντήσεις
  1. Thx. Η αλήθκεια είναι ότι λείπουν πράματα που μέσα για να εν πιο "πλήρης" η "παραβολή" αλλά ήταν να χρειαστούν παραπάνω αναρτήσεις.

   Διαγραφή
 4. ksekinw me apologia gia ta greeklish, eimai sto computer tis douleias.
  tounto post eixa to kapou petameno mes sta bookmarks gia na to thkiavasw with a clear head, telika eperase xronos sxedon (i did have periods of a clear head in the year i assure you). kai twra p to diavasa, malista, polla wraio. ate na doume ti tha ginei twra

  ΑπάντησηΔιαγραφή