Follow by Email

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Η ανεξήγητη οικουμενικότητα τζιαι διαχρονικότητα της πατριαρχίας


Πάνω που ελάλουν ότι εν ήβρα θέματα να γράψω τελευταία, ήρταν οι φόνοι θκιό κοπέλων, μιας στην Ρόδον που κάτι ανθρωπάρια επειδή εν εδέχτηκεν να τους κάτσει, τζιαι μιας στην Κέρκυραν γιατί ο τζύρης της εν ενέκρινεν την σχέσην της. "Γυναικοκτονίες" ονομάζουνται, αφού αφενός οι θύτες εν άντρες τζιαι αφετέρου τα κίνητρα τους αφορούν σε θέματα σεξουαλικά ή τιμής τζιαι εν καθαρά "φυλοσύνδετα". Για να το κάμουμεν πιο "λιανά", σε αντίστοιχες περιπτώσεις εν θα είχαμεν θύματα άντρες αν υποπίπταν στα ίδια "παραπτώματα" με τες τραγικές γυναίκες που εσκοτωθήκαν τόσον βάρβαρα. Τυχόν εγκλήματα παρόμοιας φύσης που μπορεί να εγίναν εις βάρος αντρών εν απλά εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόναν, ο οποίος κανόνας εν σαφές παράγωγον της πατριαρχίας που μας διέπει ως είδος.
Ταυτόχρονα με τούτες τες γυναικοκτονίες, έτυχεν να θκιαβάζω το εξαιρετικά ενδιαφέρον "Sapiens" του Χαράρι, τζιαι ειδικά έκαμεν μου εντύπωσην η ενότητα όπου κάμνει μνείαν στο πόσον διαχρονική τζιαι οικουμενική εν η πατριαρχία στο είδος μας, σε αντίθεσην με άλλες νόρμες τζιαι κοινωνικές συμπεριφορές. Είναι έναν φαινόμενον, λαλεί ο συγγραφέας, για το οποίον αποπειραθήκαν αρκετοί να δώσουν εξήγησην, αλλά αποτύχαν ως τωρά να γίνουν πειστικοί. Πως γίνεται να έχουν περάσει τόσες επαναστατικές φάσεις στην ανθρώπινην ιστορίαν, αλλά η πατριαρχία να παραμένει τόσον ριζωμένη πανταχόθεν;

Ο Χαράρι απαριθμεί τρεις κύριες εξηγήσεις, οι οποίες είναι:

1) Μυϊκή δύναμη: Οι "αδρώποι" έχουν πιο πολλά μούσκουλα που τες γεναίτζιες, άρα υποτάσσουν τες χρησιμοποιώντας τούτην την υπεροχήν. Σε μιαν πιο "ήπιαν" έκδοσην, οι άντρες εμπορούσαν να δουλέψουν σε πιο βαριά καθήκοντα, τα οποία εδιούσαν τους το διαβατήριον για μεγαλλύττερην "πολιτικο/ κοινωνικήν" επιρροήν τζιαι εξουσίαν.
Ο Χαράρι υποδεικνύει θκιό κύρια επιχειρήματα κατά τούτης της εξήγησης: α) οι γυναίκες έχουν αντίστοιχα προτερήματα σωματικής φύσεως, όπως η μεγαλλύττερη αντοχή στην αρρώστιαν, την κούρασην τζιαι την πείναν παρά ο μέσος άντρας. Επίσης, οι γυναίκες ουδέποτε αποκλειστήκαν που τα "βαριά σωματικά καθήκοντα", αντίθετα συνήθως εν αποκλεισμένες που καθήκοντα που εν απαιτούν σωματικήν κούρασην, όπως η ιερωσύνη, η νομική τζιαι η πολιτική. β) εν συχνόν αν οϊ επικρατέστερον το φαινόμενον να μεν παίζει ρόλον η σωματική δύναμη στο ποιος κατέχει θέσεις ισχύος/ εξουσίας. Στες παραπάνω σύγχρονες κοινωνίες κάτι μεσήλικες ή γέροι τύποι εξουσιάζουν σαφώς νεαρότερους τζιαι σφριγηλότερους αθρώπους. Άσε που αν ο άθρωπος, ως είδος, εβασίζετουν στην μυϊκήν του δύναμην μόνον, θα ήταν πολλά πιο χαμηλά στην διατροφικήν αλυσίδαν που την κορυφήν που είναι σήμερα.

2) Οι άντρες εν πιο βίαιοι εν φύσεως τζιαι εν πολλά πιο εύκολον για λλόου τους να καταφύγουν στην βίαν παρά οι γυναίκες. Τούτον οδηγεί σε μόνιμους πολέμους, με αποτέλεσμαν να διαμορφώνεται έναν περιβάλλον κοινωνικής επικράτησης επί των γυναικών, σαν παράγωγον ενός φαύλου κύκλου βίας.
Ο Χαράρι αμφισβητεί τζιαι τούτην την εξήγησην, με τον συλλογισμόν ότι οι πόλεμοι εν σχεδιάζουνται ούτε διεξάγονται σε διοικητικόν επίπεδον που άντρες σε στιγμές έξαρσης βίας αλλά που "αξιωματούχους" οι οποίοι ουδέποτε κρατούν ή εκρατήσαν σπαθίν ή όπλον, το προφίλ των οποίων επ ουδενί εν μπορεί να χαρακτηριστεί "ανδροπρεπές". Για να το πούμεν πάλε πιο καθαρά, μια χαρά πληρούν οι γυναίκες τες προδιαγραφές για να είχαν τζιείνες το πάνω shέριν στες θέσεις εξουσίας για διεξαγωγήν πολέμων τζιαι γενικά παιγνίων εξουσίας. Ίshα ίshα που οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες διαχρονικά εν ήταν άντρες πολεμοχαρείς με μεγάλες πολεμικές ικανότητες αλλά διπλωμάτες ικανοί για μετριοπάθειαν, συμβιβασμόν, εμπάθειαν για τον αντίπαλον τζιαι ευελιξίαν. Στοιχεία εξόχως γυναικεία. 

3) Πατριαρχικά γονίδια: οι πιο "βιώσιμοι άντρες" ήταν οι πιο διεκδικητικοί, φιλόδοξοι τζιαι βίαιοι άντρες. Γιατί μόνον τούτοι θα εμπορούσαν να επικρατήσουν αφήνοντας έγκυες παραπάνω γυναίκες. Αντίθετα, λόγω της τρωτότητας της εγκυμοσύνης τζιαι της περιόδου μετά την γένναν, όταν έπρεπεν να φροντίζουν τα μωρά, οι πιο "βιώσιμες" γυναίκες ήταν τζιείνες που ήταν έτοιμες να υποταχτούν σε άντρες - προστάτες, υποκύπτοντας στες απαιτήσεις τους. Έτσι σταδιακά οι άντρες αποκτήσαν την τάσην για επιδίωξην ισχύος/ εξουσίας/ επιρορής τζιαι οι γυναίκες την τάσην υποταγής τζαι επικέντρωσης στην φροντίδαν του σπιθκιού τζιαι των μωρών. 
Η ένσταση του Χαράρι δαμέ προέρχεται που εμπειρικά δεδομένα, τα οποία πάλε υποσκάπτουν τούτην την εξήγησην. Γιατί οι γυναίκες να επιδιώξουν στήριξην που άντρες τζιαι οϊ που άλλες γυναίκες; Υπάρχουν παραδείγματα κοινωνιών, όπως οι ελέφαντες αλλά τζιαι οι χιμπαντζήδες τύπου Μπονόμπο, όπου οι κοινωνικές δυναμικές ανάμεσα σε θηλυκά που χρειάζουνται στήριξην τζιαι ανταγωνιστικά αρσενικά οδηγούν σε καθαρά μητριαρχικές κοινωνίες. Τα θηλυκά σε τούτες τες κοινωνίες δημιουργούν συνεργατικούς δεσμούς που διοικούν την φυλήν, περιορίζοντας σημαντικά τα επιθετικά τζιαι ανταγωνιστικά αρσενικά. 
Αν δουλεύκει σε τέθκοιες περιπτώσεις η μητριαρχία, γιατί οϊ τζιαι σε έναν είδος όπως ο homo sapiens, που εξαρτάται μάλιστα που κοινωνικές συμμαχίες τζιαι διαρκήν συνεργασίαν για την επιβίωσην, διερωτάται ο Χαράρι. Πως γίνεται, έναν φύλον που εν πιο "συνεργάσιμον", σε έναν κοινωνικόν σύστημαν που απαιτεί συνεργασίες, να καπελώνεται που έναν ανταγωνιστικόν τζιαι εριστικόν; Υπάρχει πρόοδος βέβαια, αλλά εν εξαιρετικά αργή, τζιαι εγκλήματα όπως τα προαναφερθέντα εξαιρετικά συχνά.
Γενικά, τζιαι γω διερωτούμαι, πως γίνεται, ενώ πληθυσμιακά οι γυναίκες είναι παραπάνω παντού που τους άντρες, γιατί, ενώ έχουν το δικαίωμαν του εκλέγειν τζιαι του εκλέγεσθαι εδώ τζιαι δεκαετίες, εκπροσωπούνται τόσον ελλιπώς στες θέσεις εξουσίας; Α; Κοπέλες;

Ώσπου να δοθεί πειστική εξήγηση για τούτον το ακανθώδες θέμαν, τζιαι να ανατραπεί η επονείδιστη πατριαρχία, stay cool and keep rocking!

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Έτσι για το καλόν...


Ε, οϊ ρε παιδιά, να πάει ολόκληρος μήνας με μόνον μιαν ανάρτησην για το "Ττοπ οφ δε Γουφ" (όσον awesome τζ̆αι να ήταν). Πρέπει να γράψουμεν τζ̆αι ακόμα κάτιτις. Τζ̆αι επειδή εν έχω καμμιάν πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικήν παρέμβασην εύκαιρην (τα κακά του χρόνιου μπλόγκιγκ - δύσκολα βρίσκεις νέα θέματα), θα κάμω απλά μιαν αναδρομήν του παρελθόντος έτους. 

 - Έπαιξα στον "Αδύναμον Κρίκον". Τρεις φορές. Την πρώτην επήα στον τελικόν τζ̆αι έχασα που μιαν κορούν. Την δεύτερην, σε επεισόδιον περασμένων φιναλίστ, εκέρδισα (κάπου €1200). Την τρίτην εκαλέσαν με σε special επεισόδιον ως "το παιδίν με τα τούβλα", τζ̆αι ήταν η σ̆ειρόττερη μου επίδοση αφού έφτασα ως τους τέσσερις. Ωραία εμπειρία, συστήνω το, έστω μια φοράν.
 - Ηχογράφησα έναν κομμάτιν του συγκροτήματος μας που το λύκειον, χρησιμοποιώντας μέρος των λεφτών που τον "Αδύναμον κρίκον" (σχετικόν λινκ στην προηγούμενην ανάρτησην -τι εννοείς εν την εθκιάβασες ήδη;)
 - Επήα Αθήναν, με τες ευλογίες της Αγάπης, τζ̆αι ευχαριστήθηκα, με τους κολλητούς, τους Iron Maiden στην Μαλακάσα.
 -Εστείλαμεν για πρώτην φοράν ταξίδιν στο εξωτερικόν τα κοπέλια, χωρίς να είμαστεν μαζίν τους. Πολωνίαν, μαζίν με τον Δήμον Ιδαλίου. Αγχωτικόν αλλά εν το εμετανιώσαμεν, ούτε εμείς ούτε τα κοπέλια.
 - Επήαμεν με την Αγάπην τα θκιό μας Μόναχον. Δυστυχώς εφύαμεν την ημέραν έναρξης του Octoberfest. Εν μας απέτρεψεν που το να καταναλώσουμεν πολλά λίτρα μπύρας τζ̆αι γενικώς να φύουμεν με τες πιο καλές εντυπώσεις. Άψογη πόλη.
 - Εστείλαμεν τον έναν γιον Πορτογαλλίαν με ομάδαν του σχολείου του, στο πλαίσιον προγράμματος Erasmus. Έχουν γυρίσει την μισήν Ευρώπην που τα 11 τους τα κοπέλια, ενώ εγώ έφυα που την Κύπρον πρώτην φοράν στα 17 μου. Ελπίζω να το εκτιμήσουν.
 - Είχα μιαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσαν εξέλιξην στην δουλειάν. Εν λαλώ τίποτε άλλον γιατί ακόμα εν έκλεισεν, άμπα τζ̆αι γρουσουζέψω τα (έχω το τούτον, να μμαθκιάζω τον εαυτόν μου).
 - Άρχισα επιτέλους να γράφω κάτιτίς. Τώραν να δούμεν αν θα αυγατίσει τζ̆αι να τελειώσει, χωρίς να περάσει μισός αιώνας.

Γενικώς, ένας καλός χρόνος το 2018, με πιο πολλά καλά παρά αναποθκιές. Τζ̆αι εις άλλα με υγείαν.

Ως του χρόνου, stay cool and keep rocking!

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Ττοπ οφ δε Γουφ 2018


Άτε ρε, μα ήρτεν ο Δεκέμβριος μάνι-μάνι; Άρα πρέπει να φκάλουμεν το ττοπ του 2018, κλασικά μέσα που τα ραδιοφωνικά ακούσματα στον Kiss fm. Τι να κάμουμεν, άλλη μια χρονιά επέρασεν χωρίς να εμφανιστεί κανένας ροκ σταθμός, μουσικήν στο σπίτιν εν ακούω, οπότε το ττοπ μας εν φλώρικον για άλλην μια χρονιάν. Επίσης, η χρονιά ήταν μέτρια έως κακή, αφού ελάχιστα κομμάθκια μου εκάμαν "κλικ". Επίσης, ορισμένα που τα τραούθκια που εθκιάλεξα εν που το τέλος του 2017, αλλά εγώ επήρα τα είδησην το 2018, οπότε μια χαρά μπορούν να μπουν.
Ακολουθεί, το λοιπόν, το ττοπ του μπλογκ, αρχίζοντας όπως πάντα που το 10 τζιαι μετρώντας αντίστροφα ως το νούμερον 1.
Θα ήταν βέβαια μέγιστη παράλειψη να μεν έβαλλα τζ̆αι την ηχογράφησην του Days of Thunder του συγκροτήματος μας κατα τα μαθητικά χρόνια, Sabotage, η οποία έλαβεν χώραν τον Μάϊον του 2018, αν τζ̆αι το original επαίχτηκεν το 1991.


Απολαύστε υπεύθυνα. 

Ως το Ττοπ οφ δε Γουφ του χρόνου, stay cool and keep rocking!