Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

"Κύπρος γη εθνικιστική"....


Έχουμεν τζιαι υποψήφιον πρόεδρον εθνικιστήν (εκτός που το Νίκαρον εννοώ, ο οποίος μάλλον έσιει τ'όνομαν αλλά που χάρην δεν...)! Έθθα του κάμω τζιαι διαφήμισην, όποιος εν τον έσιει ακουστά ας το γυρέψει μόνος του. Υπόσχεται δε να λύσει τα προβλήματα της κρίσης με "κοινωνικοποιήσεις" τζιαι "κρατικοποιήσεις" ενώ βάλλει κατά της "κερδοσκοπικής και τοκογλυφικής μανίας των ιδιωτικών τραπεζών". Αν δεν εδήλωννεν μετά στόμφου την ιδεολογίαν του εννά ενόμιζεν ο ανυποψίαστος αναγνώστης ότι έσιει να κάμει με κάποιον σοσιαλ-κομμουνίζονταν. Εν τούτα που λαλώ τζιαι τους φίλτατους αριστερούς τζιαι νευριάζουν.


Τούτες οι ντόπιες εκδόσεις εθνικιστών έχουν ως έναν που τα αγαπημένα τους συνθήματα το "Κύπρος Γη Ελληνική". Τώρα να δούμεν πως ερμηνεύκεται τούτον:

1) Η γη ομιλεί ελληνικά τζιαι είναι χριστιανή ορθόδοξη (άλλον μεγάλον θέμαν για άλλη φορά).
2) Η γη εν κοτσιανιασμένη σε Έλληνες
3) Η γη έσιει στάμπες με την ελληνική σημαίαν (όπως σημαθκιάζουμεν ας πούμεν τες κατσέλλες)
4) ..........(δεκτές εισηγήσεις)
Ένας φίλος σε μιαν βόλταν μας στην κατεχόμενη Λευκωσίαν έδωκεν μιαν ενδιαφέρουσαν ερμηνείαν. "Για τους Έλληνες" είπεν "μια περιοχή χαρακτηρίζεται Ελληνική όταν έσιει υπάρξει τζιαμέ ελληνικός πολιτισμός, όπως εντοπίζεται π.χ.που τα μνημεία που διατηρούνται, τα τοπωνύμια κλπ.".
Μιας τζιαι εσυνάφερεν το έδωκεν μας τζιαι την τούρτζικην ερμηνείαν: "Οι Τούρτζιοι θεωρούν τουρκικήν οποιαδήποτε παθκιάν γης στην οποίαν εσκοτωθήκαν δικοί τους αθρώποι πολεμώντας".
Βασικά η εθελοτυφλία τζιαι το αδιέξοδον του εθνικισμού ως ιδεολογία εκφράζεται με εντυπωσιακήν διαύγειαν τζιαι δύναμην στο εξής φιλμάκιν του (αξέχαστου) Karl Sagan:


Τούτος ο κόσμος που αποκαλούμεν δικό μας υπάρχει περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Η Κύπρος εδιαμορφώθηκεν περίπου στη σημερινήν της μορφήν πριν εννιά εκατομμύρια χρόνια. Ο άθρωπος ως homo sapiens υπάρχει περίπου θκιακόσιες σιηλιάες χρόνια. Στοιχεία πολιτισμού επαρουσιαστήκαν κάποιες δεκάδες σιηλιάες χρόνια στην περιοχήν της "εύφορης ημισελήνου" (fertile crescent" (Μεσοποταμία, Αίγυπτος ουσιαστικά, γειτονιές μας).
Στην Κύπρον κάποιες πρώιμες μορφές προϊστορικού πολιτισμού επαρουσιαστήκαν κάποιες σιηλιάες χρόνια π.Χ. (πως με εκνευρίζει η χρήση ως ιστορικού σημείου αναφοράς η γέννηση κάποιου που ΔΕΝ τεκμηριώννεται ιστορικά η ύπαρξη του). Υπήρχεν δηλαδή ήδη κάποιου είδους πολιτισμός γηγενής όταν ήρταν δακάτω οι Αχαιοί μετά τον τρωικόν πόλεμον. Εν ανάθεμαν για τους ελληνοεθνικιστές τούτον βέβαια γιατί καταρρίπτει τον ισχυρισμόν τους περί την εις αει ελληνικότηταν δακάτω (ενώ εν ως κατακτητές τζιαι "εποικιστές" που ήρταν οι Αχαιοί), υποσκάπτεται θωρείς η όλη Κυπρο-θεωρία τους εν τη γενέσει της. Τζιείνη η άφιξη, μαζίν με πιθανές επιρροές που τον Μινωϊκόν πολιτισμόν (αν δεν κάμνω λάθος) συνιστούν την πρώτην εμφάνισην Ελλήνων δακάτω. Δηλαδή κάπου  στο σιήλια π.Χ. Άρα επειδή μόλις 3000 χρόνια πριν (σε εννιά εκατομμύρια χρόνια ύπαρξης του νησιού) κάποιοι αθρώποι ήρταν τζιαι εζήσαν δακάτω, έχουμεν την ακατάρριπτην θεωρίαν του "Κύπρος, γη Ελληνική". 
Τι γίνεται όμως; Η εμφάνιση των σύγχρονων εθνών (άρα τζιαι του Ελληνικού) ΔΕΝ έσιει ιστορικήν συνέχειαν με την αρχαιότηταν.Να θθυμίσουμεν ότι τα τότε Ελληνικά φύλα ΔΕΝ ήταν οργανωμένα σε ενιαία μορφώματα αλλά σε πόλεις - κράτη. Ήταν δε πολλά πιο δυνατή η υπόσταση των πολιτών τους ως π.χ. Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, Θηβαίοι κλπ. παρά ως "Έλληνες". Ο Ηρόδοτος αναφέρει τα κοινά στη γλώσσα, τη θρησκεία, τα έθιμα, κάμνει τζιαι μιαν νύξην περί "γονιδιακής" συγγένειας (που εν κουρουφέξαλλα αλλά ο άθρωπος ήταν αρχαίος, δικαιολογείται, τι να πούμεν για τους σημερινούς), αλλά αν μελετήσει κανένας προσεκτικά την ιστορικήν καταγραφήν, θα διαπιστώσει ότι οι τότε συνθήκες ποσώς ομοιάζουν με τις σημερινές ως προς τον ορισμόν του "έθνους", του "κράτους" κλπ. Είχα ασχοληθεί ξανά με το θέμαν δαμέ. Βέβαια που τότε έχω αλλάξει τζιαι γω κάποιες που τες απόψεις μου, π.χ. εν θεωρώ αναγκαίαν την ανάπτυξην Κυπριακής εθνικής συνείδησης, το εθνική να λείπει βασικά, πλέον καλόν θα ήταν να γίνουμεν πρώτα άθρωποι τζιαι μετά θωρούμεν.


Ο εθνικισμός ως ιδεολογία αναπτύχθηκεν μετά την Γαλλικήν επανάστασην (17ος αιώνας μ.Χ.), αφού επροηγήθηκεν πρώτα η σταδιακή ανάπτυξη τζιαι επικράτηση του καπιταλισμού ως διαδόχου του φεουδαλισμού στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα της οικουμένης. Η αναδυόμενη τάξη των αστών, η οποία ενισχύθηκεν που την ανακάλυψην του Νέου κόσμου τζιαι την εκμετάλλευσην των αποικιών που τες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης εκθρόνισεν βιαίως την αριστοκρατίαν/ φεουδαρχίαν τζιαι ανέλαβεν τα ηνία της υφηλίου. Ο εθνικισμός αναπτύχθηκεν ως έκφανση της εφαρμογής του νέου συστηματος, πρώτα στον "παλιόν κόσμον" τζιαι μετά στον υπόλοιπον κόσμον. Άρα καπιταλισμός τζιαι εθνικισμός εν μέρη της ίδια εξίσωσης. 'Εναν που τα νεόκοπα "έθνη/ κράτη" της νέας κατάστασης ήταν τζιαι η Ελλάδα. Αν αθθυμάστε καλά, για να σταθεί το νέον μόρφωμαν ενεκατωθήκαν τζιαι κάμποσοι "φιλέλληνες". Εντάξει, σίουρα καποιοι ρομαντικοί τζιαι αθώοι ξένοι υπήρχαν αλλά ουσιαστικά το νέον έθνος/ κράτος εξυπηρετούσεν τες επεμβατικές τους τάσεις στην υπο διάλυσην αυτοκρατορίαν των οθωμανών. Εσύμφερεν τους βασικά τζιαι πρώτιστα, έννεν λόγω "αγάπης"προς την "Ελλάδαν" που εκάμαν ότι εκάμαν.

Φυσικά, για να στερκώσει πρώτα ιδεολογικά τζιαι μετά ουσιαστικά το Ελληνικόν έθνος/κράτος, το οποίον ουδέποτε ουσιαστικά υπήρξεν στο παρελθόν, έπρεπεν να γίνει μια διασύνδεση με έναν ένδοξον παρελθόν, ιστορίαν κλπ. του οποίου θα ήταν ο άξιος συνεχιστής, καθώς εδιαλύετουν στα εξ ων συνετέθην η τότε οθωμανική αυτοκρατορία. Το υλικόν που είχαν να επεξεργαστούν οι πρωτεργάτες της "αναγέννησης του έθνους" εν εβοηθούσεν γιατί στην οθωμανικήν αυτοκρατορίαν εν είσιεν "έλληνες" αλλά "χριστιανούς". Αφού τους μετέπειτα έλληνες οι τούρτζιοι (που ακόμα ούτε τζιείνοι αυτοαποκαλούνται τούρτζιοι αφού ούτε το δικόν τους έθνος/ κράτος υπήρχεν ακόμα - άλλη παρόμοια ιστορία τούτη) ελαλούσαν τους "ρωμιούς"που το "Ρωμαίος", δηλαδή εβλέπαν τους ως απογόνους οϊ των Ελλήνων (που ως "εθνοτική ομάδα" είχαν ξηλειφτεί που τους χριστιανούς λλίους αιώνες μ.Χ.) αλλά των "Ρωμαίων"  (του Βυζαντίου καλέ, αν τζιαι δαμέ αξίζει να αναφέρουμεν ότι οι ίδιοι οι "Βυζαντινοί" εν τζιαι αυτοαποκαλούνταν έτσι αφού εθεωρούσαν εαυτούς συνεχιστές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Βυζαντινούς εβάφτισεν τους ένας Γάλλος Ιησουϊτης.)Που χωρεί σε ούλλα τούτα η Κυπρούλλα μας; Καλή ερώτηση.
Η Κύπρος διαχρονικά ακόμα τζιαι όταν οι Έλληνες τους "εθνικού κορμού" εκεντούσαν (βλέπε νίκες πάνω στους Πέρσες, εκστρατεία Αλεξάνδρου κλπ.) έκοφκεν νακκουρίν μακριά ρε παιδί μου. Αφού είσιεν τζιαι κυπριακής κατασκευής/ επάνδρωσης πλοία εναντίον του Μέγα τότε αφού η Κύπρος ήταν υπό τους Πέρσες. Σημειώστε ότι ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, το ίνδαλμαν των σύγχρονων εθνικιστών μας, έτυχεν μεταχείρισης "βαρβάρου" που τους υπόλοιπους βέρους ελληναράδες (Αθηναίους κλπ.) οπότε το πιστοποιητικόν ελληνικότητας του (στο πλαίσιον των συμφερόντων του πάλε τζιαι οϊ γιατί εκάφτην να βαφτιστεί Έλληνας) απέκτησεν το αφού τους εματζιέλλεψεν θκιό-τρεις φορές (πρώτα με τζαι μετά χωρίς τον τζιύρην του).
Σίουρα υπήρξαν περίοδοι που "ελληνοποιήθηκεν" (με την τότε έννοιαν) ο τόπος, είχαμεν τον τσιάκκον τον Ευαγόραν ας πούμεν τζιαι μετά τους Πτολεμαίους (διάδοχοι Αλεξάνδρου) αλλά μετά εμεσολαβήσαν ένα σωρόν κατακτητές, Ρωμαίοι, Άραβες, Βυζαντινοί Ρωμαίοι, Βρεττανοί, Γάλλοι, Ενετοί, Οθωμανοί. Εννά μου πεις, οι "Βυζαντινοί" εμιλούσαν ελληνικά (τζιαι λατινικά λέω εγώ). Ναι φιλούθκια μου αλλά τα ελληνικά τότε ήταν όπως τα αγγλικά σήμμερα. Είσαι εγγλέζος σήμμερα επειδή μιλάς αγγλικά; Έτσι τζιαι οι "Βυζαντινοί"με τους "Έλληνες". Καμία σχέση. Αν μελετήσει κάποιος τζιαι νάκκον τους τρεις ιεράρχες, εννά παρατηρήσει ότι όταν εγράφαν "Έλληνας" εννούσαν "ειδωλολάτρης/ εθνικός", τζιαι εννούσαν το λλίον-πολλά ως ξιτιμασιά. Αλλά μεν το πείτε στους εθνικιστές μας που ξέρουν την ελληνικήν ιστορίαν πόξω τζιαι ανακατωτά τζιαι στεναχωρηθούν, ή θυμώσουν τζιαι αρκέψουν το ξύλον δέκα σε έναν.
Ούλλοι τούτοι οι ενδιάμεσοι (στους πολλούς αιώνες ως την "εθνικήν παλιγγενεσίαν") αφήκαν φυσικά το στίγμαν τους (η διάλεκτος μας εν γεμάτη λέξεις τους π.χ.) ώσπου ήρτεν τζιαι δακάτω ο "εθνικιστικός αλυτρωτισμός" του 19ου αιώνα (θώρε Κυπριανόν, ο οποίος τελικά έννεν ο ηρωομάρτυρας που μας τσαμπουνούν, τζιαι τούτον άλλον μεγάλον θέμαν).
Επειδή εκτός που "αλύτρωτοι", ήμαστεν που τότε μουσουπέττηες, εν τα εκαταφέραμεν να "ευοδωθούν" οι "πόθοι του υπόδουλου ελληνισμού" τον τζιαιρόν που το έθνος/ κράτος της Ελλάδας "απελευθέρωννεν" τα "σκλαβωμένα εδάφη" (φυσικά κανένας εν ρωτά τι εγίνουντουν όσοι εν ελογίζουντουν "έλληνες" άμα την "απελευθέρωσην", ας εκόφκαν το λαιμόν τους εννά σου πει κάθε καλός εθνικιστής, τζι'ας είχαν παρουσίαν αιώνων στους τόπους τζιείνους). Εμπλέξαμεν τζιαι με τους Εγγλέζους, οι οποίοι εκτός που εθνικίσταροι εμπαίνναν στην παρακμήν της δικής τους αυτοκρατορίας τζιαι εν μας εξαπολούσαν να κάμουμεν τα δικά μας.
Έτσι αποφασίσαμεν να κάμουμεν ένοπλον αγώναν για την ένωσην. Το αν ήταν καλή επιλογή οϊ έννεν εύκολον να το κρίνει κάποιος ακόμα τζιαι σήμμερα, αλλά καλώς ή κακώς αντί για ένωσην οδήγησεν σε ανεξάρτητον κράτος, την δωτήν τζιαι κουτσουρεμένην αλλά Κυπριακήν nonetheless Δημοκρατίαν με το όνομαν!
Τζιαι τι κάμνουμεν μόλις επιάμεν έστω τούτον το κράτος; Εδιχοτομήσαμεν το. Ήνταλως; Με την εθνικιστικήν υστερίαν εκατέρωθεν των πελλοκυπραίων χριστιανο-οθωμανών που ξαφνικά για που το αρχίδιν του Μεγαλέξανδρου για που το γενετικόν υλικόν του μύστακα του Κκεμάλ εθεωρήσαν πως εξεπεταχτήκαν. 
Παράλληλα, όταν τζιαι δακάτω κάποιοι επήραν πρέφαν την εμφάνισην του αντίπαλου ιδεολογικού δέους (σοσιαλισμός/ κομμουνισμός) εβαφτίσαν την αυτομάτως ως τον θκιάολον τον μαύρον. Γιατί; Στες εξαγγελίες τους ελέαν ότι εν απειλή για το "έθνος" τζιαι τη "θρησκείαν". Αλλά στο μυαλόν τους εν την πούγγαν τους που είχαν υπόψην. Ήταν να ανεχτούν μιαν ιδεολογίαν που εξεσήκωννεν τους μεροκαμαθκιάρηες εναντίον της ντόπιας πλουτοκρατίας, στην οποίαν ανήκει (ως τα σήμμερα) τζιαι η ντόπια ιεραρχία της θρησκείας; Στην πυράν πάραυτα! Τζιαι δαμέ έσιει μιαν πληγήν που εν κλείει, έστω τζιαι αν το ναυάγιον του "υπαρκτού σοσιαλισμού" εσυνυσέφερεν αρκετά σε τούτον (οϊ όσον ο εθνικισμός ως έκφανση του καπιταλισμού πάντως).
Τζιαι σήμμερα ούλλοι τούτοι που εν οι πιο ελληναράδες, χριστιαναράδες κλπ. πάλε τούτον έχουν κατά νουν όταν τσαμπουνούν τες λιτανείες τους: τα συμφέροντα τους, την τσιεπούαν τους. Καπηλεύκουνται τες ευαισθησίες του κόσμου τζιαι την ελλιπήν γνώσην του (λόγω στερεοτύπων που του καλλιεργούν παιδιόθεν) για να περάσουν τη γραμμήν τους περί "εθνικής/ θρησκευτικής καθαρότητας".
Κορυφαία αντίφαση: προάγουν την "ελληνικότηταν"την ίδιαν ώραν που σιήζουν το μαγιώ τους ότι "αποκούμπιν μας τζιαι στήριγμαν μας η Κυπριακή Δημοκρατία". Ρε αστοιχείωτοι, πόσον δύσκολον είναι να καταλάβετε ότι υποσκάπτετε την έτσι την Κυπριακήν Δημοκρατίαν; Βαφτίζοντας την Ελληνικήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν. Ε, τζιαι οι ποτζιεί (που εν παραπάνω τζιαι πιο καλά οπλισμένοι εθνικίσταροι σωβινιστές) βαφτίζουν την Τούρτζικην. Είσαστεν θκιό πλευρές του ίδιου νομίσματος, προδώννετε το κράτος σας, υποσκάπτετε την υπόστασην του αλλά όταν σας το καταδεικνύουν κάποιοι μαζόχες (διότι εν καταλάβουμεν ότι η ηλιθιότητα εν αήτηητη), εν τζείνοι οι προδότες.
Επιστρέφουμεν στον "εθνικιστήν" υποψήφιον πρόεδρον (ούτε ο Λιλλήκκας είναι αν τζιαι τζιαι τζιείνος έτσι γραφικός είναι) ο οποίος έσιει απαντήσεις τζιαι λύσεις για την καπιταλιστικήν κρίσην. Κε υποψήφιε, ένα σου λαλώ: αν είσαι εθνικιστής, είσαι τζιαι καπιταλιστής άρα είσαι μέρος του προβλήματος. Ως εκ τούτου, αν δεν αλλάξεις κκελλέν, προσωπικά θα βρίσκω τες προτάσεις σου φαιδρές τζιαι αστοιχείωτες.

Ώσπου να καταλάβουν οι εθνικιστές ότι εν οι ίδιοι που συνιστούν το πρόβλημαν (καπιταλισμός τζιαι οι κρίσεις του) άρα εν μπορούν να μιλούν τζιαι για λύσεις, stay cool and keep rocking!

12 σχόλια:

 1. "Κε υποψήφιε, ένα σου λαλώ: αν είσαι εθνικιστής, είσαι τζιαι καπιταλιστής άρα είσαι μέρος του προβλήματος."

  Αν είναι "καπιταλιστής" ο υποψήφιος, εν τον κάμνει τζιαι εθνικιστή;

  Ισχυει μόνο που τη μια πάντα;

  Συμφωνούμε εν πάση περιπτώσει, "απέναντι στον εθνικισμό και το νεοφιλελευθερισμό"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε Στέλιο μου ο Στροβ ας πούμεν κάμνει σου για εθνικιστής;
   Ο Νίκαρος εν μου φατσάρει για τέθκοιος. Αλλιώς ήταν να τον βαφτίσουν οι ορίτζιναλ "Μπλε Χριστόφιαν";
   Εγώ έχω θκιό κολλητάρκα που επεράσαμεν τα στάδια "εθνικιστής - διεθνιστής". Τωρά εν άθεοι τζιαι διεθνιστές. Αλλά ακόμα πιστεύκουν στην δυνατότηταν μετεξέλιξης τζιαι οϊ ανατροπής του καπιταλισμού. Παραδοξότητα; Μπορεί.
   Αλλά φαίνεται ότι ακόμα μπορεί κάποιος να εν καπιταλίστας αλλά οϊ εθνικιστής, ενώ ο εθνικιστής σπάνια έννεν καπιτάλας.

   Διαγραφή
  2. Φίλε, υπάρχει ισότητα που να μεν ισχύει αντίστροφα; Με ποια μαθηματικά;
   Αν α=β τότε αναγκαστικά β=α.

   Ή, απλά δεν ισχύει η θεωρία σου.

   Η αλήθεια είναι πως ο εθνικισμός (ρατσισμός-εξτρεμισμός-αντικομμουνισμός) είναι όργανο του κεφαλαίου, των αστών δηλαδή, που έφτιαξαν τα κράτη. Των εμπόρων, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων.

   Ο εθνικιστής όμως δεν το καταλάβει, στο κάτω επίπεδο τουλάχιστον, στες μάζες που απλά θέλουν (με λάθος τρόπο) να επιβιώσουν.

   Όπως δεν το καταλάβει ούτε ο μέσος κοσμοπολίτης τζιαι ο οικουμενιστής φιλελεύθερος, με καλές προθέσεις ας πούμε, ότι εν ένα σώμα, αδιάρρηκτο, με τον εθνικισμό, αφού η ιστορική ανάλυση τους θέλει σιαμαίους.

   Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης τζιαι της κάθετης πόλωσης, ο μη εθνικιστής αστός με ποιους πάει, με ποιους συνεργάζεται; Με τους δημοκρατικούς ή τους εθνικούς;

   Αποδεικνύεται σε κάθε ευρωπαϊκό εμφύλιο, σε κάθε λατινοαμερικάνικη σύγκρουση των τάξεων, παντού. Πως ο αστικός φιλελεύθερος "διεθνισμός" εν ο νους τζιαι ο φασισμός το χέρι, της αντίδρασης.

   Στην ώρα της κρίσης θα κριθεί ο καθ ένας φίλε μου καλέ, που θα βαρέσει το ταξικό του συμφέρον, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται τζιαι το διεκδικά.

   Στην ώρα της μη κρίσης, ο καθ ένας μπορεί να το παίζει όπως θέλει: φιλελεύθερος τζιαι διεθνιστής, αριστερός τζιαι εθνικιστής κ.ο.κ.

   Έρχεται όμως μια ώρα, ιστορικά μιλώντας πάντα και όχι εσχατολογικά φυσικά, που διαλέγεις, ή

   *Αριστερός και διεθνιστής με στόχο τη λαϊκή δημοκρατία, την καταστροφή της πλουτοκρατίας που ζει σε βάρος των εργαζόμενων, επιβάλλοντας του με διάφορα όπλα την υποταγή...ή

   * Ή δεξιός τζιαι εθνικιστής με στόχο τη διάσωση τζιαι την επικυριαρχία της αστικής τάξης, τη διατήριση της εκμετάλευσης, της μετανάστευσης, του πολέμου κ.ο.κ.

   Γι αυτό βλέπεις και το φαινόμενο, σαν πιάσουν τα ζόρια τζιαι οι σφίξες, τζι αρκέφκει να τριαβκέται η γραμμή, κάποιοι υποτίθεται δημοκράτες να το γυρίζουν στη φιλολογία, τη φυσιολατρεία, τον εθελοντισμό, την φιλανθρωπία, την παραθρησκευτική εσχατολογία, την απολίτικη αγανάκτιση, την αποχή κλπ...για να κρύψουν τη στάση τους που είναι ήδη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ με τα πιο αντιδραστικά στοιχεία της κοινωνίας.

   Διαγραφή
  3. Φίλε εν υπό διερεύνηση το θέμαν αλλά αν προσέξεις εν έγραψα "εθνικιστής = καπιταλιστής". Έγραψα "αν είσαι εθνικιστής είσαι τζιαι καπιταλιστής". Στα μαθηματικά (αν σηκώννει έτσι παραλληλισμούς) θα έλεα ότι οι "καπιταλίστες" εν έναν ευρύτεροπν σύνολον που εμπεριέχει μικροτερα. Έναν που τζιείνα εν ο εθνικισμός. Συμφωνώ μαζί σου ότι κάποιες "μη εθνικιστικές" ομάδες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον εθνικισμόν(ή τον θρησκευτικόν φανατισμόν) σαν εργαλείον εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Αλλά παράλληλα μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αλλαγήν διότι βλέπουν τες ανεπάρκειες/ αντιφάσεις κλπ. του συστήματος. Μεν ξεχνούμεν ότι ο Μάρξ, ο Τρότσκι, ο Μπακούνιν κλπ. ήταν αστοί (ενώ ο Στάλιν δεν ήταν).
   Άρα η όλη συζήτηση μεταφέρεται στο αν ο σοσιαλισμός/ κομμουνισμός πρέπει να επιδιώκει τη σύγκρουση με τούτες τες τάσεις ή να τες αξιοποιήσει με συνδιαλλαγήν.
   Κοινώς, όταν οι βουλευτές της ΝΔ τζιαι του ΠΑΣΟΚ αντιπαρατίθενται με τους χρυσούς αυγούς, μπορεί το ΚΚΕ να τους περιπαίζει/ ειρωνεύεται τζιαι κανένας εν το αδικεί (I told you so) αλλά υπάρχει θέμαν αν έτσι πετυχαίνει κάτι.

   Διαγραφή
 2. Ναι ρε Νέε, τζε ο λόγος που οι Homo Sapiens εξαφανίσαν τους Neanderthal ήταν επειδή ήταν όργανα των τραπεζίτων τζε του κεφαλαίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπαν ο άθρωπος ΔΕΝ γενιέται κακός ή καλός. Γενιέται με συγκεκριμένες προδιαθέσεις επιβίωσης που επηρεάζουν μεν αλλά (ως πολιτισμένον ον υποτίθεται) δεν προδικάζουν τη συμπεριφοράν του.
   Είχαμεν πρόοδον τα τελευταία 300 χρόνια που δεν είχαμεν τα προηγούμενα 3000. Αλλά εφτάσαμεν σε αδιέξοδα που μπορεί να τα ποκουππίσουν ούλλα. Εν τζιαιρός να αλλάξουμεν πολλά τζιαι επί της ουσίας, αρκέφκοντας ο καθένας που τον εαυτόν του.

   Διαγραφή
 3. Γούφη, έγραψες τα τσιάκκικα. Είσαι λεβεντιά. Περιττόν να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου.
  Εν μεγάλον το κόλλημαν μας με την Ελλάδαν, τον Ελληνικό πολιτισμό, τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη (έσιει έτσι πράμαν; αφού τους πρώτους αιώνες για να επικρατήσουν οι χριστιανοί εξαφανίσαν τζιαι εσκοτώσαν κάθε τι Ελληνικό).
  Πίσω που τούτον τον εθνικισμόν είναι η εκκλησία τζιαι οι πλούσιοι τζιαι τα συμφέροντά τους. Τζιαι πολλοί επειδή έχουν ένα σπίτι ένα αυτοκίνητον, μιαν δουλειάν τζιαι έναν κάρρον χρέη, νομίζουν εν πλούσιοι τζιαι στην ίδια κάστα με τους πολυεκατομμυριούχους. Αμ δε, η κρίση σήμερα αποδεικνύει ότι είμαστε, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, έρμαιο στα λάθη και τους σχεδιασμούς των αχόρταγων τραπεζιτών, των πολυεθνικών, των εμπόρων όπλων κοκ.
  Δέστε τι γίνεται γυρόν μας. Πόλεμοι στην Μέση Ανατολή, εμφύλιοι και μή για να έχουν στο χέρι τα πετρέλαια οι ξένοι. (Προσωπικά, Γούφη, πιστεύω ότι όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλιοι) Και οι λαοί των χωρών αυτών πεινούν, είναι εγκλωβισμένοι σε αιώνιες έχθρες που τες αναζωπυρώνουν οι ιμπεριαλιστές με κάθε τροπο για να έχουν τον έλεγχο στα πετρέλαια και να πουλούν τα όπλα τους. Οι μουλλάες που την άλλην κρατούν δεμένους τούτους τους λαούς στην αμάθεια, την προκατάληψη, τον φανατισμο και το μίσος για δικούς τους λογους. Που την άλλην βλέπουμεν τες Σκανδιναβικές χώρες πως χειρίζονται τους φυσικούς τους πλούτους, τζιαι δεν είναι υποχείρια των αμερικανών των εγγλέζων τζιαι των ρώσσων.
  Γούφη, τούτη η ιστορία με τα φυσικά αέρια τζιαι τα πετρέλαια με φοβίζει. Νομίζεις θα καταφέρουμεν να τα αξιοποιήσουμεν χωρίς να γίνουμε βορά στα στόματα των λύκων; Διαφέρουμεν τζιαι πολλά που τους μουλλάες τους γείτονές μας;

  ιων σκεπτικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ φίλε, ορισμένα που όσα έγραψα υπήρξαν πολλά οδυνηρές αποκαλύψεις για λλόου μου τα τελευταία 10-12 χρόνια.
   Είμαι φύσει αισιόδοξος άθρωπος τζιαι τα ενεργειακά μας ευρήματα θωρώ τα ως ευκαιρίαν τζιαι οϊ ως απειλήν. Ή για να είμαι τζιαι πιο "μάνατζιερ", έχουμεν δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες τζιαι απειλές (SWOT Analysis).
   Η εκμετάλλευση της ενέργειας σε συνδυασμόν ότι είμαστεν "μέρος του δυτικού κόσμου" (καλώς ή κακώς) σε μιαν περιοχήν "τρίτων χωρών" ας πούμεν μπορεί να θεωρηθεί δύναμη. Η απουσία/ ανεπάρκεια (ως τωρά) της ηγεσίας εν αδυναμία, όπως τζιαι η έλλειψη συνειδητοποιημένων πολιτών.
   Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση που τρίτους εν ευκαιρία, όπως τζιαι τα συμφέροντα της Τουρκίας ως προς την Ευρώπην. Παράλληλα εν απειλή η κατοχή τζιαι η διαιώνιση της έντασης στην περιοχήν μας.
   Σίουρα εννά πρέπει να συμφιλιωθούμεν με την ιδέαν της απώλειας, φτάννει το τελικόν αποτέλεσμαν να εν στα θετικά. Εν είμαι ειδικός για το πωε πάμεν τζιαμέ αλλά η πρώτη μου εισήγηση θα ήταν οι εξής τέσσερις λέξεις:
   "Λύστε το Κυπριακόν εχτές".

   Διαγραφή
 4. Γούφη, με το Κυπριακόν λυμένον τζιαι με τους Κυπραίους να έχουν συνάξει τον νούν τους, τζιαι να έχουν αποφασίσει να ζήσουν ειρηνικά χωρίς μίσος και ψευδοπατριωτισμούς, η Κύπρος μπορεί να γίνει παράδεισος για τους κατοίκους της.

  Φίλε μου, πάντα είχα απορίες και αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων μάθαινα στο σχολείο. Τα όσα επιμελώς αποκρύβονται και τα όσα φθάνουν σε μας παραποιημένα είναι πάρα πολλά.

  Είμαι και εγώ αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάμουμε όλα καλύτερα, αλλά πολλές φορές νιώθω όπως το θηρίο στο κλουβί.
  ιων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συνέχεια.

  Μιλάς για οδυνηρές αποκαλύψεις. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Εγεμώσαν τα μυαλά μας διάφορα εθνικιστικά και θρησκευτικά παραμύθια. Ηρτεν τζιαι η εισβολή τζιαι η προσφυγιά που επηρέασεν ολόκληρο το είναι μας, τις σκέψεις μας τζιαι την ζωή μας. Εμεγαλώσαμεν με το Δεν Ξεχνώ τζιαι το μίσος.
  Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν στην εφηβεία (λόγω και του αντιδραστικού χαρακτήρα μου) και είχαν σχέση με την εκκλησία, την κοινωνία, τις νηστείες, την εξομολόγηση, το προσκύνημα των εικόνων και των λειψάνων κοκ. Εσκέφτουμουν ότι αν έπρεπε να θυσιάσω τη ζωή μου για τον Χριστό ΔΕΝ θα το έκαμνα. Θυμούμαι στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (πριν το 74) ερωτούσα τον καθηγητή των θρησκευτικών γιατί να μαθαίνουμε και να πιστεύουμε τα παραμύθια των Εβραίων και την Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι λαοί έχουν τόσο ωραία παραμύθια με πρώτη και καλύτερη την Ελληνική μυθολογία.

  Γούφη, πολλές απόψεις που έχω σήμερα τις έχω διαμορφώσει διαβάζοντας, έχοντας ανοικτό το μυαλό μου και με βάση τα φιλειρηνικά πιστεύω μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω κυρίως νέους ανθρώπους να κόβουν τα δεσμά με το παρελθόν και να αφήνουν το μυαλό τους και την κρίση τους ελεύθερα να δημιουργήσουν το μέλλον.

  Το παρελθόν χρησιμεύει ως μάθημα για αποφυγή των δεινών που προκλήθηκαν και όχι ως πυξίδα και κατευθυντήρια γραμμή για το μέλλον.

  Ιων

  ΑπάντησηΔιαγραφή