Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Έθνος - Κράτος, Κράτος - Έθνος και άλλα συναφή...

Μεγάλο θέμα, τζιαι σίουρα δύσκολο, διότι όπως τζιαι τα της θρησκείας, πατά σε πολλούς κάλλους, κυρίως αυτούς που εδράζονται στους εγκεφάλους πολλών ανθρώπων.
Επειδή είχαμεν την ατυχίαν να ιδρύσουμεν κράτος αλλά να σιήζουμεν τα ρούχα μας που την αρκήν ότι ήταν καλλύττερα να γίνει επαρχία του έθνους-κράτους που ονομάζεται Ελλάς (τζιαι οι τουρκαλλάες αντιστοίχως με διχοτόμηση/ διπλή ένωση), το θέμα είναι για μας πάντα καίριο τζιαι επίκαιρον.
Στο σχολείον το λεπόν ελαλούσαν μας ότι άλλον το κράτος τζιαι άλλον το έθνος. Λλίον πολλά, το κράτος ως έννοια δεν είναι μοναδικό, ενώ το έθνος είναι. Κατά τη Wiki, «όμοιο αίμα και όμοια γλώσσα έχουν οι Έλληνες και τους ίδιους ναούς θεών και θυσίες κάνουν κοινές και τα ήθη τους μοιάζουν» το οποίο φυσικά το είπε ο μάστρε Ηρόδοτος, ο "πατέρας της ιστορίας". Καθαρόν το θέμα έννεν; Ε όϊ τζαι τόσον τελικά.
Θωρείτε, ο Ηρόδοτος εζούσεν κάτι αιώνες π.Χ., τζιαι είσιεν υπόψη του συγκεκριμένες καταστάσεις:
"Αυτό που διαπίστωνε ο Ηρόδοτος ήταν η πολιτιστική ταυτότητα (ή πολιτιστική ενότητα) των Ελλήνων και σε αυτήν αναφερόταν. Μάλιστα αυτή ήταν σαφέστατα διακριτή και συμβατή με τα κράτη τους. Είτε πόλεις-κράτη ήταν αυτά είτε αυτοκρατορίες και δεν έμπαινε ζήτημα καθορισμού του ενός από το άλλο, ταύτισης ή σύγχυσης."

Σαν ερμηνεία ο Ηρόδοτος ελάλεν "έχω σπαρτιάτες, έχω αθηναίους, έχω θηβαίους κ.λ.π. οι οποίοι είναι πόλεις-ΚΡΑΤΗ αλλά έχουν κοινή γλώσσα, θρησκεία, έθιμα κ.λ.π. οπότε ανήκουν σε μιαν ευρύτερη ομάδα, το ΕΘΝΟΣ". Κάτι άλλοι κουρούπεττοι (πέρσες, αιγύπτιοι) εβαφτίζουνταν αβασάνιστα βάρβαροι τζιαι ετέλειωνεν το θέμαν.

Προσέξετε όμως νάμπου ισχύει σήμερα:

"Αντίθετα στη σύγχρονη εποχή η σχέση έθνους-κράτους είναι στενή και καθοριστική. Σχεδόν δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο. Ακόμα η λέξη έθνος σήμαινε μάλλον τη φυλή, έτσι μέσα στους Έλληνες υπήρχαν πολλά έθνη. Και οι κοινωνικοί σχηματισμοί, οι δομήσεις, ήταν διαφορετικοί"
Επίσης, εν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους "ειδικούς" για τις έννοιες τούτες:

"Η έννοια του έθνους παραλλάσσεται ανάμεσα σε δύο σχολές που την αντιλαμβάνονται διαφορετικά η κάθε μία. Η παραπάνω οριοθέτηση της έννοιας του έθνους απαντάται στην γερμανική περί έθνους σχολή. Η δεύτερη σχολή είναι η γαλλική περί έθνους όπου ως έθνος νοείται το σύνολο των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται και εντάσσουν εαυτόν (αίσθημα του ανήκειν) σε ένα συγκεκριμένο έθνος, ανεξαρτήτου βιολογικής καταγωγής ή γλώσσας κλπ. Ο Ερνέστ Ρενάν χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού του καθενός ως ένα καθημερινό δημοψήφισμα."

Άρα, μαλακίες τα διδάγματα στο σχολείο. ΑΚΟΜΑ ΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ έπρεπε να λαλεί το μάθημαν.

Δείτε τι λαλούν τζιαι κάποιοι άλλοι εν πάσει περιπτώσει:

"Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αντιλήψεις που προωθούν την έννοια του έθνους διακρίνονται εν γένει σε δυο βασικές εκδοχές: μιας δυτικής συνεργατικής εκδοχής του εθνικισμού και μιας ανατολικής οργανικής και μυστικιστικής εκδοχής του. Στην πρώτη περίπτωση (π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Η.Π.Α.) έχουμε την προώθηση μιας ορθολογιστικής αντίληψης, η οποία αντιμετώπιζε το έθνος σαν μία σύμπραξη ανθρώπινων όντων που μοιράζονται μια κοινή εδαφική περιοχή, υπάγονται σε μια κοινή εξουσία και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Στη δεύτερη περίπτωση (π.χ. Γερμανία, Ελλάδα, Βαλκάνια, Πολωνία) προωθείται η αντίληψη του έθνους σαν μια αρραγής οργανική μονάδα, προικισμένη με μια μυστική «ψυχή» και αποστολή που έλκει την καταγωγή του από τα βάθη της αρχαιότητας και χάνεται στο χρόνο.»

και

«Στη συγκρότηση του νεοελληνικού έθνους βασικό ρόλο έπαιξαν οι ιδέες του Γερμανικού Ρομαντισμού και της θεωρίας περί «πολιτισμικής συνέχειας». Οι Νεοέλληνες θεωρήθηκαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι θα έπρεπε να ανταποκριθούν στο αρχαϊκό μεγαλείο. Σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση και την κατασκευή του νεωτερικού ελληνικού έθνους έπαιξαν οι διανοούμενοι, οι οποίοι επηρεασμένοι από την ευρωπαϊκή σκέψη προσπάθησαν να διαδώσουν την εθνική ιδέα με σκοπό την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό αλλά και τη συγκρότηση ενός ενιαίου έθνους-κράτους. Μετά το 1821 και την πρώτη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, οι διαφορετικοί εθνοτικοί πληθυσμοί στο εσωτερικό της επικράτειας απαιτούσαν την ομογενοποίηση για την ορθότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Η πολιτική και πολιτιστική συνοχή επιτεύχθηκε πολλές φορές με τη βία. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα κοινό που να ενώνει τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες του ελλαδικού χώρου. Το ιδεολογικό οπλοστάσιο ενισχύθηκε από την προσπάθεια των Ελλήνων διανοουμένων να απαντήσουν στο περίφημο βιβλίο του Γερμανού Fallmerayer (Ιστορία της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους), στο οποίο υποστήριζε ότι η καταγωγή των «σύγχρονων» Ελλήνων όχι μόνο δεν προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες αλλά αντίθετα ότι οι Νεοέλληνες είναι ως επί το πλείστον σλαβικά φύλα. Οι Έλληνες διανοούμενοι, μέσω των επιστημών της Ιστορίας και της αναδυόμενης τότε Λαογραφίας, προσπάθησαν να δώσουν τις απαντήσεις στον Fallmerayer με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην «επινόηση παράδοσης» (Hobsbawm) ώστε να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς τους.»

Επώδυνον έννεν; Να διαπιστώνεις ότι υπάρχουν "αιρετικές" απόψεις που καταρρίπτουν  ότι σε εμαθαίναν οι εθνοκεντρικοί δάσκαλοι σου (εντός και εκτός οικογένειας). Ζαττίν όπως τζιαι με την ύπαρξη θεού τζιαι τα "ελληνορθόδοξα ιδιεώδη" (άλλον ανέκδοτον τζιαι τούτον).

Που θέλω να καταλήξω; Για να δούμεν άσπρη μέρα στην Κύπρο πρέπει να διαμορφώσουμεν ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Τζιαι μεις τζιαι οι τόπακες τουρκαλλάες. Ούτε νέα γλώσσα θέλουμεν ούτε νέα ήθη/ έθιμα/ παρελκόμενα. Δες τους αργεντινούς με τους ισπανούς ή τους βραζιλιάνους με τους πορτογάλλους. Ούλλα ίδια εκτός που τη σημαία τζιαι τον εθνικόν ύμνον. Αλλά λαλούν "εθνική Βραζιλίας, Χιλής, Αργεντινής κ.λ.π." τζιαι εννοούν το ρε αδερφέ! Τζιαι εν λαλούν είμαι ισπανο-αργεντίνος τζιαι πορτογαλλο-βραζιλιάνος! Έχουν νουν οι αθρώποι!
Όϊ σαν εμάς τους σχιζοφρενείς ελληνο-τουρκο-κύπριους!

Stay cool and keep rocking! 

Stay cool


10 σχόλια:

 1. Έχεις απόλυτο "δίκαιο". Είσαι αμετανόητος μέχρι «αηδίας» (σύ είπας).
  Δώσε μας ρε μεγάλε επιτέλους το ορισμό του "ΕΘΝΟΥΣ" (π.χ. ως υποστήριξες και παλαιά περί "γεωγραφικής κουλτούρας" κτλ) και μετά εξήγησε μας γιατί και πως αύτη υπερισχύει της κοινής Καταγωγής, κοινής Γλώσσας, της κοινής Ιστορίας, των κοινών Ηθών και Εθίμων, της κοινής Θρησκείας -αν και αυτή δεν είναι καταλυτική (διότι Έλληνες είναι και οι 12δεκαθεϊστές και οι Χρ. Ορθόδοξοι και οι Χρ. Καθολικοί, όσοι βεβαίως εξ αυτών πληρούν τους πιό πάνω όρους. Ακόμη και ένας "άθεος" μπορεί να είναι "Έλληνας", όσο και εάν αυτό το φέρεις βαρέως !).
  Αυτό που δεν καταλαβαίνω με εσάς, είναι ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να απεμπολήσετε πρώτα την ΕΘΝΙΚΗ σας Καταγωγή, για να δηλώσετε "Άθεοι" ή "Διεθνιστές".
  Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
  Όσο για την προτροπή σου να προωθήσετε την "συνείδηση" ενός "ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ" -στο οποίο "Έθνος" θα εντάξετε Ε/Κ, Τ/Κ, Λ/Κ, Μ/Κ και ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (χα χα σε πόνεσα τώρα) αυτό δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια "παραφύση» μετάλλαξη ενός "Κράτους" (Νομική υπόσταση) του οποίου οι κάτοικοι προέρχονται από διαφορετικές Εθνότητες, κουλτούρες, γλώσσα, ιστορία, ήθη και έθιμα, θρησκεία κτλ, σε ένα ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ "ΕΘΝΟΣ", αποδίδοντας του ΨΕΥΔΗ «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ».
  Π.χ. Η USA ή η AUSTRALIA οι οποίες κατοικούνται από διαφορετικές ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ και ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ, (αφού πρώτα αφάνισαν τους τοπικούς πληθυσμούς –Ινδιάνους και «ιθαγενείς») από ΚΟΜΠΛΕΞ το οποίο αφενός προήλθε από την έλλειψη Ιστορικής και Εθνικής συνοχής και αφετέρου ως αποτέλεσμα των αγώνων για την ανεξαρτησία-απεξάρτηση τους από την Αγγλία, ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ σε «Εθνος».
  Όσο για τους Ισπανούς, Αργεντινούς, Ποστογάλλους, κάνε μου μιά χάρη σε παρακαλώ. Θα με υποχρεώσεις.
  1. Για αρώτα έναν Βραζιλιάνο ή Αργεντινό να σου πουν τι γλώσσα ομιλούν. Μήπως ομιλούν Ισπανικά ή Πορτογαλλέζικα;
  2. Ποιός σου είπε πως η μισή Βραζιλία ή η μισή Αργεντινή είναι υπό ΚΑΤΟΧΗ ξένου κράτους που έχει την ίδια ΕΘΝΙΚΗ καταγωγή με μια μειονότητα εντός του κράτους τους, ώστε να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την σημαία ή το ύμνο της "μητέρας πατρίδας" ;
  Όπως βλέπεις Μιχάλη, κακό και ανόμοιο το "παράδειγμα" σου.
  Τέλος, ελπίζω ο θείος σου από την Χλώρακα να σου έδωσε τους χαιρετισμούς μου.
  Αδινωέλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γειά σου "αδινωέΛ" (έτσι εν πιο σωστό νομίζω, εκτός τζιαι αν υπάρχουν κανόνες ανάποδης σύνταξης τζιαι για τα κεφαλαία γράμματα). Μου έδωκεν τα σιερετίσματα ο θείος τζιαι σε ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση.
  Εν τω μεταξύ στο Υποβολή σχολίου ως: επέλεγε το Όνομα/ Διεύθυνση Url τζιαι βάζε το όνομα σου (δεν χρειάζεται Url) τζιαι μετά πάτα θκιο τρεις φορές το Δημοσίευση Σχολίου ώσπου να σου φκάλει τον κωδικό επαλήθευσης. Μετά μπαίνει το σχόλιο σου κάτω που το όνομα σου αντί κάτω που "Ανώνυμος".
  Είσαι ευπρόσδεκτος για συζήτηση δαμέ αλλά παράκληση να αποφεύγεις τες εντάσεις τζιαι τες "ομαδοποιήσεις", εν ανήκω κάπου ούτε εκφράζω άλλους, ίσια-ίσια τα προηγούμενα "κοινωνικά σύνολα" στα οποία ήμουν όντως ενταγμένος (π.χ. Μαθητική Κίνηση Συναγερμού) είχαν θεμελιωδώς άλλες αντιλήψεις τις οποίες διατηρούν βεβαίως-βεβαίως.

  Στα δια ταύτα, είσαι τζιαι συ αμετανόητος. Ζητάς ορισμόν ενώ εν προφανές ότι ΔΕΝ υπάρχει ορισμός ή τουλάχιστον όϊ μόνον ένας. Εγώ προσωπικά ενστερνίζομαι την εκδοχη "μία σύμπραξη ανθρώπινων όντων που μοιράζονται μια κοινή εδαφική περιοχή, υπάγονται σε μια κοινή εξουσία και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα" τζιαι συ την εκδοχή "η αντίληψη του έθνους σαν μια αρραγής οργανική μονάδα, προικισμένη με μια μυστική «ψυχή» και αποστολή που έλκει την καταγωγή του από τα βάθη της αρχαιότητας και χάνεται στο χρόνο".

  Τα δε επιχειρήματα σου καταρρίπτονται μόνα τους. Αφού σου θυμίσω ότι η Κύπρος έχει την ιδιαιτερότητα να είναι κράτος (σε αντίθεση με άλλες περιοχές της σύγχρονης Ελλάδος που έγιναν επαρχίες της άμα την απελευθέρωση τους) επαναδιατυπώνω το τι είπες εσύ ο ίδιος:

  "από ΚΟΜΠΛΕΞ έλλειψη Ιστορικής και Εθνικής συνοχής και αφετέρου ως αποτέλεσμα των αγώνων για την ανεξαρτησία-απεξάρτηση τους από την Αγγλία, ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ σε «Εθνος»." Ενώ εμείς από αντίστοιχο ΚΟΜΠΛΕΞ εθνοκεντρικότητας υπονομεύσαμε το κράτος μας παραδίδοντας μισό στον αντίστοιχο εθνοκεντρικό αλυτρωτισμό των τούρκων. Και τι εννοείς ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ; Υπάρχει κανένας επίσημο κράτος ή κυβέρνηση που αρνείται αυτές τες εθνότητες (αυστραλιανή, αμερικανική, αργεντίνικη, βραζιλιάνικη, μαλτέζικη κ.λ.π.);;
  Και επίσης αν αυτοί "ως αποτέλεσμα των αγώνων για την ανεξαρτησία-απεξάρτηση τους από την Αγγλία" ΕΚΑΜΑΝ ΕΘΝΟΣ, και μάλιστα δύοαπό τα πιο εύρωστα έθνη παγκοσμίως, ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητούμε τη σοφία της συγκεκριμένης απόφασης τους, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα της δικής μας επιλογής; ("υπό ΚΑΤΟΧΗ ξένου κράτους που έχει την ίδια ΕΘΝΙΚΗ καταγωγή με μια μειονότητα εντός του κράτους τους").

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Μιχάλη Ταπακούδη,
  Αναφερόμενος στο προς Λεωνίδα, Λ σχόλιο σου στην Οφφσαιτ
  1. όταν ζητάς από τους άλλους "μη εντάσεις" να πράττεις το ίδιο.
  2. Εξάλλου, με πολλά ψευδώνυμα δεν είμαι ο μόνος που «κυκλοφορώ», μηδενός εξαιρουμένου. Επ΄ ευκαιρία, χαιρετισμούς στον «Καταπέλτη». ‘Οσον αφορά τον «Σκηνοθέτη» και τον «Πούσκας», ψάξε το μόνος σου …
  3. Αντί να ειρωνεύεσαι για την black list, θα ήταν πιο έντιμο, πιο Δημοκρατικό μα προ πάντων πιο ιδεολογικά σωστό, να είχες εκφράσει την διαμαρτυρία και την συμπαράσταση σου και όχι να προβαίνεις εκ του ασφαλούς σε κοκορικοπαλλικαρισμούς. Απλά εξήγησε μου, γιατί ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ οι τότε απαντήσεις μου, όσο και η απειλή σου/σας να με βάλετε σε black list (όπως και έγινε);
  Τότε, όποτε έβαζα το όνομα μου, στην αρχή, δεν εμφάνιζε δεξιά το σχόλιο μου και σε λίγα λεπτά, το διέγραφαν και από την συλλογική σελίδα. Αργότερα το διέγραφαν πριν εμφανιστεί. Άλλαζα όνομα και προς στιγμή εμφανιζόταν το σχόλιο μου, μέχρι να το διαγράψουν και αυτό (από την IP Διεύθυνση). Το πώς και γιατί πότε πότε έγγραφα κάτι χωρίς να το διαγράψουν, έχει να κάνει με την αλλαγή της ΙΡ Διεύθυνση μου.
  Δυστυχώς για εσάς (όσο και εάν το αρνηθείτε) επειδή σας είχα πάρει χαμπάρι, είχα αντιγράψει όλο το επίμαχο σημείο (site) της συγκεκριμένης μέρας. Όπως και τα "μηνύματα" αποκλεισμού μου.
  Πάντως μην νομίζεις πως σου συμπαραστάθηκαν τότε από «αγάπη». Αυτό, είχε να κάνει με την «ερμηνεία-άποψη» μου για τον ρόλο του Γρίβα και την πάση θυσία δολοφονία (κλείσιμο του στόματος) του Αυξεντίου και όχι τόσο για να σου συμπαρασταθούν.
  Το πώς τώρα κάπου κάπου μου «επιτρέπουν» να γράφω, αρκεί να σου πω, πως ακόμη με «ελέγχουν» (αργεί το σχόλιο μου), μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν γράφω εναντίον του Γρίβα ή του Πούσκας.
  Εξάλλου, αρθρογραφώ με άλλο όνομα, σε Μεγάλο SITE. Εάν πρόσεξες, στο Οφφσάιτ επεμβαίνω μόνο σε Εθνικά Θέματα και όχι σε κομματικά.
  Εν πάση περιπτώσει από το στυλ και το ύφος σου δεν βλέπω ότι υπάρχει περαιτέρω έδαφος προς αντιπαράθεση απόψεων. Ίσως ήταν λάθος μου που απάντησα στο άρθρο σου στο site σου. Στη offsite, το στυλ μου είχε σκοπό να σατυρήσει παλαιότερη σου «μομφή» προς εμένα (άκουσον άκουσον), διότι επιχειρηματολογώ βασιζόμενος σε Διεθνείς Συμβάσεις και Νόμους !!!
  Εξάλλου, δεν είχα καμία πρόθεση να σου κάνω «διαφήμιση».
  Ελπίζω να μην ξαναεμφανιστεί ο «Καταπέλτης» με καμιά δήλωση συμπαράστασης προς το πρόσωπο σου.
  Και ένα-δυό τελευταία. Μήπως εννοείς ότι το «Αμερικανικό Κράτος» υπάρχει; Ναι υπάρχει. Αμερικάνικο «Έθνος» δεν υπάρχει. Εάν επιμένεις, τότε και εγώ, έχω το δικαίωμα να «αυτό προσδιορίζομαι» ότι κατάγομαι από τον Σείριο Α,Β και Γ.
  Εάν δεν είχες ποτέ σου καμιά στενή επαφή 3ου τύπου ή ακόμη δεν έχεις ποτέ επικοινωνήσει με «πνεύματα», δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Εάν όχι, αφενός χάνεις πολλά, αφετέρου δεν έχω καμία διάθεση να σε πείσω περί του αντιθέτου.
  Το "Αδινωέλ" είναι όνομα και όπως γνωρίζεις, τα ονόματα αρχίζουν με κεφαλαία.
  Είθε ο Θεός να έχει καλά εσένα και την οικογένεια σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λεωνίδα καλημέρα,

  Παρόλο που ΔΕΝ πιστεύω στην ύπαρξη θεού, σου εύχομαι υγεία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή.
  Όταν ζητώ από άλλους "όχι εντάσεις" εννοώ ανάμεσα σε άλλα και "όχι φυτιλιές" ή "όχι προκλήσεις έντασης". Αν προσέξεις απάντησα με δεικτικό τρόπο μετά την 2η χτεσινή σου ανάρτηση, υπό το AD IGNORANTIAM (στην πρώτη, που ήταν άλλου-θετικού-ύφους δεν πρόλαβα να απαντήσω πριν δω την 2η) διότι λίγο πολύ έλεγε: "δείτε τι απόψεις έσιει τούτος πριν λάβετε υπόψη τα συγκεκριμένα επιχειρήματα του". "This", όπως λέει και ο Bugs Bunny "means WAR".
  Όταν σε απείλησα τότε που τσακωθήκαμε (διαλεκτικά) με Black List εννοούσα το δικό μου, ότι δεν θα σου απαντώ πλέον μετά τες μειωτικές σου αναφορές σε μένα ως θιασώτης της "σκοπιανής προπαγάνδας". Όταν επέμεινες να με σχολιάζεις με φοβερά μειωτικά τρόπο (οι υβρισίες πολλές φορές είναι καλύτερες από αυτά που μου έγραφες), απάντησα με την δική σου τακτική (πολλαπλά, ειρωνικά ψευδώνυμα), η οποία προφανώς σε εκνεύρισε, διότι έχασες το σιγουράκι της επωνυμίας μου. Άρχισες να με κατηγορείς ότι ήμουν ο ένας τζιαι ο άλλος (π.χ. Καταπέλτης-ΔΕΝ τον ξέρω αλλά αν ψάξεις καλά θα δεις ότι όπως και ο Ferench κάπου περιέγραψε τον εαυτό του) ενώ ήταν καταφανές πότε όντως ήμουν εγώ με ψευδώνυμο (κεφαλαία με περιγραφές/ λογοπαίγνια στο στυλ που είχες λανσάρει ΕΣΥ!) Κάπου τζιαμέ άρχισαν τζιαι τα προβλήματα σου με τες αναρτήσεις σου. Οπότε άρχισες να βλέπεις συμπαιγνία μου με την Offsite!!!Απορώ πραγματικά πως με συνδέεις με τo συγκεκριμένο blog, αφού είναι τόσο φανερόν ότι είμαι τελείως εναντίον τους ιδεολογικά. Για να σβηστούν/ μη αναρτηθούν τα σχόλια σου μπορεί να οφείλεται σε τρία στοιχεία: είτε κάτι έκανες λάθος εσύ, είτε κάτι πήγε στραβά ανεξαρτήτως του site (π.χ. ταχύτητα σύνδεσης), είτε κάποιος σου τα έσβησε. Για να έχω εγώ λόγο στο τρίτο θα έπρεπε να έχω δικαιώματα administrator στο site της offsite (!!). Το οποίο σε διαβεβαιώ ότι ΔΕΝ ισχύει (ενώ εδώ μέσα ας πούμε ισχύει, μπορώ ακόμα τζιαι τωρά να σβήσω τα σχόλια που έκαμες, είμαι administrator του blog μου).
  Αν είχα προλάβει να σχολιάσω την πρώτη σου ανάρτηση χτες (ως "Λ") θα σου είχα πει ότι ΔΕΝ ήμουν εγώ που άρχισα τα νομικίστικα αλλά ο Ωραίος Έλληνας (αλήθκεια, για τζείνον εν ενοχλήθηκες ποττέ, πως το ξέρεις ότι έννεν τσιουράκκιν της Offsite, οξά επειδή εν εμαλλώσετε ακόμα για τον Γρίβα;). Τζιαι ενδεικτικόν (απόδειξη κατ' εμέναν αλλά ας πούμεν ότι είμαι εμπαθής με τα δικηγορικά) ότι ειδικά για το κυπριακό ΔΕΝ φκαίννεις που μέσα με τέθκοιες τακτικές (νομική ανάλυση) ήταν η τελική παραδοχή του Ferench για "περίεργες παραγράφους" τη στιγμή που ευλογεί την νομικήν αυθεντία του Τάσσου Παπαδόπουλου.
  Εγώ είχα σου το πει πρώτος ότι "δεν υπάρχει έδαφος για αντιπαράθεση απόψεων" εδώ τζιαι καιρό αλλά θύμισε μου πότε ήταν η τελευταία φορά που ΕΓΩ σχολίασα ΕΣΕΝΑ. Όταν με σχολιάζεις εσύ, θα λαμβάνεις την ανάλογη απάντηση, αν τζιαι ειδικά στην offsite εννά προσπαθήσω να μεν ξαναπαρέμβω, εν έσιει νόημαν, μείνετε στο κάτω κάτω εσείς που αλληλοευλογείτε τα γένια σας τζιαι κανένας θκιό υβριστές να εκτονώνεστε αντιστοίχως. Διότι ήβρα τζιαι γω άλλα blog όπου συζητώ χωρίς να μου ανεβαίννει η πίεση όπως στην offsite.
  Για το "έθνος/κράτος" μην επιμένεις, ακόμα και βιβλιογραφικά ΔΕΝ θα έυρεις αρκετά τεκμήρια για να με πείσεις. Το πολύ να μου παραθέσεις την αγαπημένη σου εκ των δύο εκδοχών. Τζιαι ΝΑΙ, θα μπορούσες να ιδρύσεις το "έθνος του Σείριου Α ή Β ή Γ" με την προτιμητέα για μένα εκδοχή.
  Τέλος στην παράγραφο σου για "στενές επαφές 3ου τύπου" (μακάρι να είχαμε ως είδος) τζιαι "πνεύματα" διαπράττεις (λέγοντας "δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν") το Λογικό Σφάλμα υπ. αριθμόν 7 στη λίστα της σχετικής μου ανάρτησης. Αν διαφωνείς επ' αυτού το συζητάμε.
  Χαιρετίζω.
  Stay cool and keep rocking!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μιχάλη,
  αυτός που υπέγραψε ως AD IGNORANTIAM, δεν είμαι εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στην τελευταία παράγραφο σου αναφέρεις ότι "διέπραξα το λογικό σφάλμα υπ΄ αριθμό 7" ...
  Όμως, όπως πάντα, αγνόησες το νόημα ή το μήνυμα της συνέχειας ... "Εάν όχι, αφενός χάνεις πολλά, αφετέρου δεν έχω καμία διάθεση να σε πείσω περί του αντιθέτου" ...
  Που δευτερευόντως πάει να πει:
  α) ότι το "Έθνος" υπάρχει ανεξάρτητα με τους λόγους που επέβαλαν την αμφισβήτηση του (εις αντιδιαστολή και κόντρα στην ιδεολογία του Χίτλερ περί της Άριας φυλής και στον αντισημιτισμό -ομοίως των Μακαθριστών στην Αμερική).
  Μα που πρωτίστως πάει να πει:
  β) πως το γεγονός πως εγώ είχα αυτές τις μοναδικές εμπειρίες, μου είναι υπέρ αρκετό και πως ουδόλως με πείθει η όποια αντίθετη άποψη περί τούτου ή η όποια απόπειρα αμφισβήτησης ή προσπάθεια γελοιοποίησης της «μαρτυρίας» μου.
  Επί τούτου, πάνε χρόνια που έχω αποβάλει τον «φόβο» μην με περάσουν για «παραμυθά» ή «φαντασιόπληκτο» και κατ΄ επέκταση «φουστανελά» ή «εθνικιστή» ή «ρατσιστή» και ούτω καθ΄ εξής ...
  Εν κατακλείδι το ηθικό δίδαγμα είναι:
  Αν και κατανοώ τους λόγους της επιχειρηματολογίας για την αμφισβήτηση της ύπαρξης του Έθνους (και κατ΄ επέκταση των διαφόρων φυλών), αν και κατανοώ την συγκεκαλυμένη και ωραιοποιημένης θεωρία της Παγκοσμιοποίησης (τι ωραία που ακούγεται !) με άλλα λόγια της ετεροχρονισμένης αντιπαράθεσης ή αντικατάστασης της αντίστοιχης περί Κομμουνισμού θεωρίας (τι ωραία που ακουγόταν !), το ΕΘΝΟΣ υπάρχει, χαρακτηρίζει, προσδιορίζει και ξεχωρίζει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες λαών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λεωνίδα καλησπέρα,

  Όυλο λέμεν ότι εν έχουμεν κάτι άλλον να πούμεν τζιαι ούλλον κάτι λαλούμεν. Ας είναι.
  Ας σε αδίκησα με την κουβέντα του AD IGNORANTIAM απολογούμαι, αλλά επέτρεψε μου μιαν αμφιβολίαν (λόγω πρότερου βίου, θυμίζω σου έτσι έναν που θθυμούμαι: Ο ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ) διότι θωρείς, αν πατήσεις πάς στο όνομαν μου ΔΕΝ σε παίρνει στη συγκεκριμένη μου ανάρτηση, την οποία όλως παραδόξως, μόνον ΕΣΥ εσχολίασες. Επίσης, λλίον πιο πάνω, κάποιος..."Μυαλό ΚΟΥ ΚΟΥ τσι", ένα λεπτό μετά ακριβώς είναι πολλά ίδιος με κάποιον....Boomerang. Θυμίζει σου κάτι; Οπότε, είτε κάποιος προσπαθεί να σε μειώσει στα μάθκια μου (γιατί άραγε;) είτε λες ψέματα. Ελπίζω να είναι το δεύτερο.

  ΔΕΝ αγνόησα κανένα νόημα Λεωνίδα. Τα Λογικά Σφάλματα είναι λανθασμένο επιχείρημα κατά την διάρκεια μιας συζήτησης. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύεις εσύ ή πόση αλήθεια εμπεριέχεται στα βιώματα σου, αλλά στο ανεδαφικό (Λογικό Σφάλμα) του επιχειρήματος "αυτό που έζησα δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά έτσι (π.χ. επαφές τρίοτυ τύπου, πνεύματα κ.λ.π.), άρα εσύ που συζητάς μαζί μου πρέπει να παραδεχτείς ότι αυτά υπάρχουν. Ελπίζω να το ξεκαθάρισα.
  Στο θέμα του έθνους, ΔΕΝ διαφωνούμε στο αν υπάρχει, νόμιζα ήταν σαφές. Διαφωνούμε στο ΤΙ είναι έθνος (και κατά προέκταση πως αλληλεπιδρά με την έννοια του ΚΡΑΤΟΥΣ). Και επειδή έχουμε αυτή τη διαφωνία (η οποία για την ώρα ΔΕΝ μπορεί να επιλυθεί από έγκυρες τρίτες πηγές διότι ΟΥΤΕ αυτές είναι σύμφωνες ΜΟΝΟ σε ένα ορισμό) εσύ υποστηρίζεις ότι π.χ. Κυπριακό έθνος όχι μόνο ΔΕΝ υπάρχει (εκεί συμφωνώ, δεν υπάρχέι ούτε υπήρξε) αλλά και ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (εκεί διαφωνούμε αφού εγώ πιστεύω ότι μπορεί φτάνει να το θέλουν οι Κύπριοι). Στα υπόλοιπα (διεθνοποίηση, κομμουνισμός κ.λ.π.) ειδικά αφού στην έννοια του έθνους ΔΕΝ τα βρίσκουμε, ΔΕΝ έχει νόημα να επεκταθούμε.
  Και ένα τελευταίο: αν πραγματικά μελετήσεις το τι σημαίνει αθεϊσμός, θα καταλάβεις ότι αργά ή γρήγορα παύεις να είσαι και εθνικιστής/ εθνικόφρων, τουλάχιστον υπό την κλασσική έννοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Προφανώς πιο πάνω στο τέλος της 1ης παραγράφου εννοούσα ότι "ελπίζω να ισχύει το πρώτο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν είμαι ο AD IGNORANTIAM και τέρμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εύγε για το θέμα με το οποίο καταπιάστηκες Woofi!
  Μια παρατήρηση μόνο για τον τρόπο γραφής.
  Δεν είναι ανάγκη το "και" να το γράφετε "τζιαί" για να αποδώσετε την προφορά.Άλλο ο γραπτός κι άλλο ο προφορικός λόγος.
  Γράφουμε "και" και εκεί που το κ αλλοιώνεται (πχ Κρήτη,Κύπρο κτλ) μπροστά από ε,ι το προφέρουμε ανάλογα,όπως σε ντοπιολαλιές που αλλάζει το φωνήεν (πχ το ο γίνεται ου,το ι,έ κτλ) στον γραπτό λόγο γράφεται κανονικά κι ο..."Χατζηχρήστος" το προφέρει με τον τρόπο που το προφέρουν στο χωριό του ;)
  Αυτά κι από μένα!
  Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και keep rockin'

  ΑπάντησηΔιαγραφή