Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Ιστορία καθημερινής αστυνομικής τρέλας


"Που λες, ο ένας εν Τουρκοκύπριος που μεινίσκει στες ελεύθερες περιοχές (Αγλαντζιά). Σχετικά νεαρός, γύρω στα τριάντα. Κάποιαν στιγμήν εμάλωσεν για κάτι σχετικά ασήμαντον με κάτι γειτόνους του, ένα ζευγάριν που τη Ρουμανίαν. Έκαμεν τους μαύρους που το ξύλον. Ξέρεις, όπως τες σκηνές που θωρούμεν κάποτε στα έργα. Δέρνει τον άντραν της, τζιαι πηδά πάνω του την ώραν που τον δέρνει, η γυναίκα του. Ε, τούτος έδερεν πρώτα τον άντραν, έδερεν τζιαι την γυναίκαν του. Οι αθρώποι εφοηθήκαν τον τόσον, που εσηκωστήκαν τζιαι εφύαν που το σπίτιν τους τζιαι επήαν να μείνουν με συγγενείς της συζύγου.
Μιαν ημέραν πάει ο παπάς της συζύγου σπίτιν τους να πιάσει κάτι πράματα που εθέλαν. Παίρνει τον είδησην ο άλλος, τζιαι μουνταρίσκει τον. Έδωκεν του κάμποσες του αθρώπου αλλά εφάνην τυχερός τζιαι έφυεν του τζιαι εμπήκεν στο αυτοκίνητον του πριν πάθει shιειρόττερα.
Στην ίδιαν πολυκατοικίαν, εμεινίσκαν κάτι νεαροί, συντοπίτες του ζευκαρκού, τζιαι εθεωρήσαν πρέπον να πάρουν εκδίκησην για το χυμένον Ρουμανικόν αίμαν. Οπότε εμουντάραν τον παρέαν στην πρώτην ευκαιρίαν ούλλοι μαζίν. Ε, λοιπόν έσπασεν τους τζιαι τους τρεις στο ξύλον. Εν μιλούμεν δαμέ για 2-3 ππουνιές, έκαμεν τους του αλαθκιού!
Εν τω μεταξύν, το ζευγάριν ήβρεν άλλον διαμέρισμαν, οπότε επήαν σιγά τζιαι προσεκτικά μιαν ημέραν να πιάσουν τα πράματα τους που το διαμέρισμαν. Ο Τουρκοκύπριος ακούει τους που δίπλα, τζιαι τηλεφωνεί της αστυνομίας ότι κάποιοι κλέφκουν το διαμέρισμαν. Πάσιν οι αστυνομικοί στην σκηνήν, βρίσκουν τους Ρουμάνους να κουβαλούν τα υπάρχοντα τους, κάμνουν τες απαραίτητες ερωτήσεις τζιαι διαπιστώνουν ότι ήταν ψεύτικος ο συναγερμός. Όπως συζητούν με τους κακομάζαλους τους Ρουμάνους, αννοίει η πόρτα τζιαι φκαίννει ο παρέας, να ζητήσει το λόγον. 
"Εν εντάξει ρε" λαλούν του, "εν οι ιδιοκτήτες τζιαι μετακομίζουν". Ε, μουνταρίσκει τους τζιαι δέρνει τους τζιαι τζιείνους. Λαλώ σου, ειδικά ο ένας ο αστυνομικός εν ταυρίν, πιο ψηλός που μέναν τζιαι ανάμισυ φοράν στο άννοιμαν των ώμων. Κάμνει τζιαι κάποιαν πολεμικήν τέχνην.
"Είχα την κκελλέν του πιασμένην στην μασχάλην μου, για να του βάλει χειροπέδες ο συνάδελφος. Για πότε τον εκράτουν, για πότε εβρέθηκα χαμέ με τα πόθκια ίshα πάνω, ένας θεός ξέρει". 
Οι θκιό αστυνομικοί εκαταφέραν να τον συλλάβουν τελικά, αλλά έπρεπεν να παν νοσοκομείον, διότι έκαμεν τους πολλήν ζημιάν. Τούτος ο Τουρκοκύπριος εν πολλά μανιακός στες πολεμικές τέχνες, αλλά εν θα τον έλεες τζιαι θηρίον, απλά ήταν μυώδης σχετικά. Επήραν τον για αξιολόγησην στην Αθαλάσσαν τζιαι τζιείνοι που τον εξετάσαν είπαν ότι εν μια χαρά. Πιστεύκω το, ο τύπος έννεν πελλός, εν ψυχασθενής! Εν εκανούσεν το τι έκαμεν, εφκήκεν ύστερα τζιαι εσαλαβατούσεν για "υπερβολικήν αστυνομικήν βίαν" κατά την σύλληψην του!
Τέσπα, την ημέραν που ήρταν που τον σταθμόν οι συναδέλφοι για να πιάσουν το sick leave τους, ήταν τζιαι θκιό ελαμίτικα, που τούτους που όποτε έshιει αγώναν εν υπόχρεοι να παρουσιάζουνται σε αστυνομικόν τμήμαν ώσπου να τελειώσει, γιατί εσυμμετείχαν σε επεισόδια πιο παλιά. Όπως εκάθουνταν τζιαμέ, θωρούν τους αστυνομικούς κωστωμένους τζιαι ερωτήσαν με νάμπου έγινεν. Όταν τους είπα, τζιαι ακούσαν ότι εν Τουρκοκύπριος που τα έκαμεν τζείνα ούλλα, επιέσαν με να τους δώσω τη διεύθυνση του να παν να τον "κανονίσουν". Να σου πω την αμαρτίαν μου, με τόσα που έκαμεν ο παρέας, τζιαι επήεν να φκει τζιαι πουπάνω μετά, εμπήκα προς στιγμήν στον πειρασμόν να τους την δώκω. Μετά, λαλώ που μέσα μου, πέρκι να τους μουστουνιάσει τζιαι τούτους τζιαι να βουρούμεν. Οπότε έπαιξα πελλόν."
Ως την επόμενην ιστορίαν καθημερινής αστυνομικής τρέλλας, stay cool and keep rocking!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου