Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ενημερωθείτε! Επαναστατείστε (στο μυαλόν τουλάχιστον)!
Ώσπου να πάρουμεν πρέφαν, stay cool and keep rocking!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου